Eki 202010
 

Raporun  koordinatörlüğü  ve  saha  çalışması  Mine  Yıldırım  ve  Umut  Şahin  tarafından gerçekleştirilmiştir.  Umut  Şahin, Protestan Kiliseler  Derneği  Genel  Sekreteri ve Hukuk  ve İnanç Özgürlüğü  İzleme  Kurulu  Koordinatörlüğü yapmaktadır.  Mine  Yıldırım, AAbo Akademi  İnsan Hakları  Enstitüsü’nde  doktora  öğrencisi  ve  Hukuk  ve  İnanç  Özgürlüğü İzleme  Kurulu üyesidir. Raporda  yer  alan yasal  çerçeve  çalışması  Avukat  Orhan  Kemal  Cengiz  tarafından  yapılmıştır. Orhan Kemal Cengiz, İnsan  Hakları  Gündemi  Derneği Başkanı’dır.  Dilek  Kurban  raporun hazırlanma  ve  yazım  sürecinde danışman  olarak  destek  vermiştir.  Dilek Kurban, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nda Demokratikleşme Programı Yöneticisidir.

Raporu Acrobat formatında açmak için tıklayın.