Kas 152010
 

2-4 aralıkta İTÜ Ayazağa yerleşkesinde 15. Türkiye’de İnternet Konferansı düzenleniyor.

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. Youtube, Google, Richard Dawkins, Blogger yasaklarının öne çıkardığı Fikri Haklar, İfade özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnternet ve Medya İlişkileri, İnternet ve Demokrasi konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. Konferans herkes açık ve ücretsizdir.

Paneller:

» 2 Aralık 2010, Perşembe

İnternet Sansürü

 • Ümit Kıvanç, Gazeteci; BTK, Internet Kurulu

Internet ve Demokrasi: Daha Saydam ve Katılımcı bir Demokrasi için Ne Yapmalı ?

 • Yönetici: Haluk Şahin,
 • Parti Temsilcileri, gazeteciler

Telekom ve Internet Sektöründe Serbestleşmenin Neresindeyiz ?

 • MOBILSAD, TELKODER, TID

Türkiye’de IPTV: sektördeki son gelişmeler

 • Taha Yücel, RTÜK
 • Atıf Ünaldı, IPTV Derneği
 • Metin Salt, VESTEL
 • Murad Önol, Protek

» 3 Aralık 2010, Cuma

Uzaktan Eğitim Çalıştayı

Tüm gün sürecek bu çalıştay YÖK, Ulakbim ve 40 kadar üniversitenin yöneticileri ve teknik elemanların katılması bekleniyor.

Düzenliyenler:

 • Ali Ekrem Özkul, YÖK/Anadolu Ü.
 • Serkan Orcan, Ulakbim
 • M. Akgül, inet-tr
 • Alper Cihan, İstanbul Ü.

Nefret Söylemi – Bildirili Panel

 • Yönetici: Mutlu Binark, Başkent Ü.
 • Nefret Söylemi ve Yeni Medya – Işık Barış Fidaner
 • Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi – Mutlu Binark Okur Yorumlarında Üretilen Nefret Söylemi – İlden Dirini
 • Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması – Eser Aygül
 • Video Paylaşım Ağlarında Üretilen Nefret Söylemi – Tuğrul Çomu
 • Dijital Oyunlarda Cinsiyetçilik – Günseli Bayraktutan Sütçü
 • Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi – Altuğ Akın
 • İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler – Burak Doğu
 • Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu – Ayşe Kaymak

e-Kitap Yayıncılığı: Fikri Hakların Korunması, e-Kitapların dağıtım ve satıış, e-Kitap formatları ve güvenlik, e-Kitap okuyucu cihazları, Başarı örnekleri

 • Rifat Çölkesen, Beykent Ü./Papatya Yayıncılık
 • Osman Aliefendioğlı, Beykent Ü.
 • Sehban Kartal, İstanbul Ü.

Yeni Medyada alternatif emek ve örgütlenme dinamikleri

 • Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Ü.
 • Erkan Saka, Bilgi Ü.
 • Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilisim
 • Elvan Demircioğlu, Tez-koop 5 no’lu sube

Kripto Yönetmeliği

 • Yönetici: Özgür Uçkan, Bilgi Ü.
 • Albert Levi, Sabancı Ü.
 • Fatih Özavcı, LKD
 • Bilgi Güvenliği Derneği
 • Bilişim Güvenliği Derneği
 • BTK

DNS Yönetmeliği

 • BTK, ODTU, Devrim Demirel

» 4 Aralık, Cumartesi

“Yeni Medya; Yeni Firsatlar Yeni Meslekler”

 • İsmail Hakki Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
 • Dr. Murat Akser, “
 • Mithat Bereket, Pusula Haber programi

Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri

 • D. Cenk Erdil, Bilgi Ü.

Online İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya

 • Orhan Samast, Forsnet
 • Atıf Ünaldı, IPTV Dernegi
 • Aydın Sün, Bilgiodası
 • Idil Buse Kök, Dericioglu & Yaşar Hukuk Bürosu

Seminerler

 • 67 Kampüste Etkin Web Geliştirme Rehberi – Veli Akçakaya
 • 68 Android Üzerinde Uygulama Geliştirmeye Giriş – Ahmet Oğuz Mermerkaya
 • 71 Drupal İçerik Yönetim Sistem – Tugay İltuş
 • 72 İnternet Uygulamalarında Özgür Yazılımların Yeri – Mahir B. Aşut
 • 73 LKD kendi ilacını kullanıyor: Tuxweet, Track, Wiki … – Emre Eryılmaz
 • 75 Ters Kod Mühendisliği:”Web Tabanlı Flash Oyunlarının Zaafiyet Yönünden incelenmesi – Engür Pişirici
 • 35  İnteraktif anlatılarda güncel yaklaşımlar ve interaktif anlatı geliştirme   yazılımlarına bir örnek: ASB – Tonguç İbrahim Sezen
 • 57 Benim Casus Programım, Seninkini Döver! – Seminer Faruk Kekevi
 • 25 GWT ile Web uygulamaları – Seminer Mesut Can Gürle
 • 40 Bir Türkiye Parodisi – Telekulak II: İllegal GSM Dinlemeleri – R. Engür Pişirici
 • 41 Malware Taxonomy II:Attackware – R. Engür Pişirici
 • 64  Pardus Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim – Necdet Yücel

Bildiriler

 • 2 İnternetin Geleceğine Mantıksal Yaklaşımlar: Marro.ws – Ali Rıza Babaoğlan
 • 3 Günümüzde Online Pazarlama – Mustafa İçil
 • 4 E-öğrenme Deneyiminin E-öğrenme Tutumlarına Etkisi – Hasan Özgür
 • 6 Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı – Yüksel Samast
 • 7 Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği – Özlem Bayram
 • 8 Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme ve Açık İnnovasyonun Gelişimi – Mehmet Gençer
 • 9 IPTV ve Telif Hakları – Serpil Karlıdağ
 • 10 Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı – Yasemin Gülbahar
 • 11 İnternet alan adı uyuşmazlıkları ve çözüm yolları – Dilek Üstün Ekdial
 • 13 Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik Cümle Üretimi – Mehmet Fatih Amasyalı
 • 16  Netsosyal: Ağlara Takılan Sosyalliğimiz – Ahmet Baytak
 • 20 Sosyal Ağlar Analizi İle Bilimsel Çevrenin Ağ Yapısının Çözümlenmesi: Nanoteknolojı   Türkiye Örneği – Hamid Derviş
 • 26 Bilişim teknolojilerine pedagojik bir yaklaşım – Mehmet Aksüt
 • 27 Anglosakson ve Türk Hukukunda İnternette Onur Kırıcı Yayınlar – Feridun Niazam
 • 28 İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Düzeyleri – Murad Karaduman
 • 29 Marka Konumlandırmada İnternet Reklamcılığı (Antalya İli Eczacı Odası internet sayfası reklamlarının etkililiği analizi) – Nurettin Mert Batu
 • 30 İnternet Vasıtasıyla Medya Yazarı Olabilmek: Türkiye’deki Weblog Yazarları Üzerine Bir Araştırma  – Aslı Sezgin
 • 31 Sosyal Ağlarda Online Kimlikler: Facebook Profil İncelemesi – Sibel Karaduman
 • 32 Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye’de İnternet Teknolojilerinin Bilgi Toplumu Hedefine Katkısı: Yeni Ticaret Kanunu Örneği – Ali Haydar Doğu
 • 33 Belediye Yönetimine Katılım Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Kent Konseyi Gençlik Meclisi Facebook Kullanım Araştırması – Levent Memiş
 • 34 RTÜK Çocuk Sitesi’nin Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi – Z. İnci Karabacak
 • 37 Bir İnternet Teknolojisi Ürünün Doğuşu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmes – Selçuk Burak Haşıloğlu
 • 38 Yurttaş, e-devlet, e-dönüşüm: UYAP Örneğinde Bir Değerlendirme – Tuğba Asrak Hasdemir
 • 39 Sosyal Ağlarda Özel Hayat ve Gizliliğin Korunması – Ceren Ünal
 • 42  Anketten Foruma, Forumdan Bloga…  – Güray Yıldırım
 • 43 Bilişim Eğitimi ile Kalkınma (ICT4D): Bilişimde Genç Hareket Projesi Örneği – Evin M. Tas
 • 44 İnternet Yönetişimi: Aktörler, Konular ve Farklılıklar – Sevda Ünal
 • 46 Web log analizi ile dışardan verilen kırık link tespiti – Turgut Özseven
 • 47 Sivil Toplum Kuruluşları’nın Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi – Songül Ateş
 • 48 internet sıkça sorulan sorular ve wiki yaklaşımı – Uğur Bekçibaşı
 • 49 Türkiye’de İnternet Üzerinden Kurulmuş Sivil İnisiyatiflerin  Sansüre Sansür   Örneğinde İncelemesi – Ebru Baranseli
 • 50 Dijital Aktivizm – Mehmet Pişkin
 • 51 İnternetten Gerçek Hayata: Moda Bloglarının Etki Alanı Nedir? – Bahar Ak
 • 53İnternet Üzerinde Özellik Tabanlı Şifreleme Kullanan Bir Dosya Saklama Ortamı Önerisi -Tugkan Tuglular
 • 54 kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılığı – Yuksel Samast
 • 58 Türkiye’de Ünlülerin Twitter Kullanma Alışkanlıkları Meltem – Cemiloğlu Altunay
 • 59 Yeni Medyada Sanat Eğitimi Üzeirne Bir İnceleme: Podcasting Olarak Anapod Uygulamaları – Alper Altunay
 • 60 Avrupa çevrimiçi çocuklar (EU Kids Online) projesi Türkiye bulguları – Kursat Cagiltay
 • 61 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi: Gelişmeler ve Planlar – Kürşat Çağıltay
 • 63 Blog ortamı ve Türkiye’de blogosferdeki akademisyenler örneği – Günseli Bayraktutan Sütcü
 • 76 Üniversite Yurtlarının Ağ Altyapısı Tasarımı – Gökhan Akın
 • 77 802.11 Örgü (Mesh) Ağ Mimarileri – Gökhan Akın

Yeni medyada nefret söylemi eğitim ve uygulama atölyesi

Gündelik yaşamda üretilen nefret söylemi günümüzde yeni medya ortamının özelliklerinden dolayı çok daha kolay bir şekilde sıradanlaşmakta, doğallaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu süreç sonucunda ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler bireyler ve gruplar tarafından kolaylıkla benimsenmekte; farklı olanı ötekileştiren ve varoluşlarını yok etmeye yönelik çeşitli eylemliliklere, örneğin nefret suçlarına dönüşebilmektedir.

Bu nedenle nefret söyleminin egemen olduğu ve fikirlerin özgürce ifade edilemediği bir  ortamda birlikte yaşamanın söz konusu olamayacağını düşündüğümüzden, ayrımcılığa karşı yurttaş eğitiminin bir parçası olarak gördüğümüz bir eğitim izleği geliştirdik. Bu söyleme karşı sizlerle birlikte düşünüp, mücadele stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yeni medya ortamını daha demokratik kılıp, aynı zamanda da nefret söyleminden nasıl arındırabiliriz sorularının yanıtlarını birlikte tartışmak istiyoruz. Bu amaçla Yeni Medyada Nefret Söylemi Çalışma Grubu olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde, öncelikle bu yönde farkındalık kazanmayı ve kazandırmayı hedefleyen çevrimiçi haber editörlerine yönelik bir eğitim ve uygulama atölyesinde siz duyarlı netdaşları aramızda görmekten memnuniyet duyarız.