Kas 242010
 

ANTİSEMİTİZM: Raporda antisemitizmin, yani Yahudi düşmanlığının özellikle İslamcı ve aşırı milliyetçi basında at koşturduğu saptaması yer alıyor.

HOMOFOBİ: İlerleme Raporu’nun en önemli konusu: Eşcinsellere karşı fiziksel ve cinsel şiddet vakaları… Raporda Devlet Bakanı Sema Aliye Kavaf’ın “eşcinsellik hastalıktır” açıklamasına sert eleştiri getiriliyor. Travestilere ve transseksüellere karşı işlenen suçların faillerine “haksız tahrik” ilkesinin uygulanmasına itiraz ediliyor.
ZİHİNSEL ENGELLİLER: Raporda zihinsel engellilerin bakım koşullarının, endişe sebebi olmaya devam ettiği bildiriliyor.
SENDİKAL HAKLAR: Raporda sendikal haklar açısından Türkiye’nin AB standartlarıyla ve ILO Sözleşmeleriyle uyumlu olmadığı belirtiliyor.
KADIN HAKLARI: Raporda kadınların rol ve statülerine ilişkin önyargıların devam ettiği, okul kitaplarının da bu konuda önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.
TÖRE CİNAYETLERİ: İlerleme raporu töre cinayetlerinde artış olduğuna dair işaretlere de dikkat çekiyor. Kadına yönelik şiddet konusunda da bir düzelme olmadığı belirtiliyor.
RUHBAN OKULU: Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmaması da raporun önem verdiği konular arasında bulunuyor.
VİCDANİ RET: Raporda vicdani ret hakkının tanınmaması, vicdani ret isteyenlerin mahkum edilmeleri konu ediliyor.
MİSYONERLER: Misyonerlere yönelik fobi de rapora keskin cümlelerle girmiş: “Misyonerler, toplumun geniş bir kesimi tarafından ülkenin bütünlüğüne ve İslam dinine yönelik bir tehdit olarak algılanmaktadır.”
DİN HANESİ: Rapor, nüfus cüzdanlarında, ayrımcı uygulamalara neden olabilecek dine ilişkin bilgilerin yer almaya devam etmesini de mesele etmiş.
EKÜMENİKLİK: Raporda, Ekümeniklik sorunu şöyle ifade ediliyor: “Ekümenik Patrik, ‘Ekümenik’ unvanını her durumda kullanma konusunda serbest değildir.”
ZORUNLU DİN DERSİ: Türkiye gündeminden hiç düşmeyen bu konu da, İlerleme Raporu’nda önemlice bir bölüm olarak yer alıyor.
DONUNULMAZLIK: İlerleme Raporu’nun bu konudaki saptaması şöyle: “Bu konuda ilerleme kaydedilmemiştir.”
GÜL’ÜN ATAMALARI: Abdullah Gül: “Cumhurbaşkanı’nın özellikle yargı ve üniversiteler gibi bazı kilit kamu kurumlarına yaptığı atamalara ilişkin kaygılar vardır.”
YÜZDE ON BARAJI: Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında en yüksek oran olan yüzde 10’luk ülke barajı, İlerleme Raporu’nda “sorun” olarak sayılıyor.
ERGENEKON: Ergenekon için “temizlenme fırsatı” deniliyor ama şüphelilerin yargısal güvenceleri konusundaki endişeler de dile getiriliyor: “Yargılama öncesi tutukluluk süresinin uzunluğu endişeye sebebiyet vermektedir.”

Kaynak: Ahmet Hakan