Kas 062010
 

AB, 2010 Türkiye İlerleme Raporunda Türkiye’ye anti-Semitizm eleştirisi yöneltmeye hazırlanıyor.

İlerleme Raporu taslağında, “Özellikle İslamcı ve aşırı sağcı basındaki nefret söylemi bağlamında anti-Semitizm sorun olmayı sürdürmektedir” denildi.

Türkiye’nin azınlıklara yaklaşımının kısıtlayıcı olduğu savunulan belgede, yeni çabalarla hoşgörü ve katılımın teşvik edilmesi istendi.

Türkiye’deki Rum azınlığın eğitim ve mülk edinme konusunda sorunlarla karşılaşmaya devam ettiği ileri sürülen belgede, hükümetin Roman açılımı övülse de kapsamlı bir planın olmaması nedeniyle Türkiye’deki Romanların hala toplumdan dışlanma, eğitime erişimde marjinalleşme, sağlık hizmetlerinde ayrımcılık, istihdam piyasasından dışlanma ve kişisel belgelere erişimde zorluklarla karşılaştığı iddia edildi.

Türkiye’de Kürtçe televizyon ve radyo yayınlarının daha da serbestleştiği ve 24 saat Arapça tv yayınının başladığı anlatılan raporda, Türkçe dışındaki dillerde, siyasette, eğitimde ve kamu hizmetlerinde kullanılmasında kısıtlamaların devam etmesi de eleştiri konusu yapıldı.

Taslak raporda, yetkililerin kararlılık ifadelerine rağmen demokratik açılımda sınırlı ilerleme sağlandığı belirtilerek, Kürt meselesinin çözümüne yönelik çabaların ısrarla sürdürülmesi talep edildi. Aralık 2009′da DTP’nin kapatılmasının ve 2 milletvekili dahil 37 parti yöneticisine siyaset yasağı getirilmesinin demokratik açılım çabalarına ciddi bir engel oluşturduğu savunuldu.

Raporda, Alevi açılımı kapsamında gerçekleştirilen 7 çalıştaya rağmen ilköğretimde zorunlu din kültürü ve ahlak derslerinin seçmeli hale getirilmemesi eleştirildi, gayri Müslim toplulukların ve Alevilerin hiçbir baskı altında kalmadan dini faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan verecek yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu dile getirildi.

Başarılı kampanyalara rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çoğunluğu kız, yaklaşık 200 bin çocuğun okullara gönderilmediği hatırlatıldı ve kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesi, kadınlara yönelik şiddetin sürmesi, namus cinayeti vakalarındaki artış ve kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmeye devam edilmesi eleştiri konusu oldu.

Kaynak: Habertürk