Kas 282010
 

Sosyal değişim Derneği tarafından İzmir’de düzenlenen “Nefret suçlarına karşı mücadelede ortak bir platform kurulması” konulu forum 27 Kasım Cumartesi günü Ziraat Mühendisleri Lokali’nde gerçekleşti. ‘Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De!’ girişimi sözcüsü ve Sosyal Değişim Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Alğan’ın moderatörlüğünde yürütülen toplantıya, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) gibi partilerin yanı sıra, Mülteciler Derneği, İnsan Hakları derneği (İHD), Mazlum-Der, Protestan Kiliseleri derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD), Emekli-Sen, Siyah Pembe Üçgen İnisyatifi temsilcileri ve çok sayıda birey katıldı.

“Sosyal Değişim Derneği (SDD) olarak, 2009 yılı içinde “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” başlıklı bir medya izleme çalışması yürüttük ve çalışmanın çıktısı olan kitabımızı STK’lar, basın mensupları, milletvekilleri ve ilgili kuruluşlarla paylaştık.

Bu çalışma sırasında “nefret suçları” konusunda Türkiye’de yürütülmekte olan çalışmaların son derece yetersiz ve bu çalışmaları yürüten STK’ların genellikle birbirinden kopuk olduğunun farkına vardık.

Bu veriden yola çıkarak nefret suçlarıyla mücadelede ortak bir platform kurulmasının önemine dikkat çekmek üzere 2010 yılı Ocak, Şubat ve Nisan aylarında Ankara, İzmir ve İstanbul’da, 40’tan fazla kurumun ve 250’den fazla bireyin katıldığı 3 toplantı düzenledik.

1-2 Ekim tarihlerinde tekrar Ankara’da düzenlediğimiz toplantıda ise çeşitli STK’lar platform bileşeni olduklarını resmen ilân ettiler. Bu toplantıları Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi’nin de ( www.durde.org) desteğini alarak gerçekleştirdik.

Aradan geçen sürede dernek çatısı altında nefret suçları konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin konu hakkında ayrıntılı eğitimi yönünde çalışmalar yürüttük. Altyapı çalışmalarımız da halen sürüyor.

Yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda nefret suçları konusunda ortak bir platformun kurulması fikrinde hemen her STK’nın ve toplantıların katılımcısı bağımsız bireylerin anlaşma zemini olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda, olgunlaşan platform fikrini konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlarla birlikte hayata geçirmek üzere, bugün de İzmir’de bu ortak toplantıyı düzenledik…”

Alğan’ın sunuş konuşmasının ardından söz alan çok sayıda katılımcı, platformun oluşumu ve işleyişi üzerine görüşlerini açıkladı.

Toplantının sonunda, platformun katılımcılarla eşgüdüm içinde yurt çapında etkinlik göstermesi için girişimlerin hızlandırılarak sürdürülmesi kararı alındı.

Kaynak: Sesonline