Kas 262010
 

Sosyal Değişim Derneği (www.sosyaldegisim.org) olarak 2009 yılı içinde “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” başlıklı bir medya izleme çalışması yürüttük ve çalışmanın çıktısı olan kitabımızı STK’lar, basın mensupları, milletvekilleri ve ilgili kuruluşlarla paylaştık.

Bu çalışma sırasında “nefret suçları” konusunda Türkiye’de yürütülmekte olan çalışmaların son derece yetersiz ve bu çalışmaları yürüten STK’ların genellikle birbirinden kopuk olduğunun farkına vardık. Bu veriden yola çıkarak nefret suçlarıyla mücadelede ortak bir platform kurulmasının önemine dikkat çekmek üzere 2010 yılı Ocak, Şubat ve Nisan aylarında Ankara, İzmir ve İstanbul’da, 40’tan fazla kurumun ve 250’den fazla bireyin katıldığı 3 toplantı düzenledik. 1-2 Ekim tarihlerinde tekrar Ankara’da düzenlediğimiz toplantıda ise çeşitli STK’lar platform bileşeni olduklarını resmen ilân ettiler. Bu toplantıları (Irkçılığa ve Milliyetçiliğe) DurDe Girişimi’nin de ( www.durde.org) desteğini alarak gerçekleştirdik.

Aradan geçen sürede dernek çatısı altında nefret suçları konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin konu hakkında ayrıntılı eğitimi yönünde çalışmalar yürüttük. Altyapı çalışmalarımız da halen sürüyor.

Yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda nefret suçları konusunda ortak bir platformun kurulması fikrinde hemen her STK’nın ve toplantıların katılımcısı bağımsız bireylerin anlaşma zemini olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda, olgunlaşan platform fikrini konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlarla birlikte hayata geçirmek üzere, yine İzmir’de bir ortak toplantı ile tartışmaya açmak ve geleceğe yönelik adımlar atmaya başlamak istiyoruz.

27 Kasım 2010’da İzmir’de düzenlenecek ve tek konusu “nefret suçlarına karşı mücadelede ortak bir platform kurulması” olan bir forum düzenleyeceğiz. Toplantımız konuyla ilgilenen tüm kişi ve kuruluşlara açık olmakla birlikte özel önem verdiğimiz kuruluşlara genel duyuru dışında da çağrı yapmaktayız.

Toplantı yeri:

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şb.
Kıbrıs Şehitleri Cad.
1462 Sk. No: 33 ( Saint Joseph Lisesi sokağı)
Alsancak /İzmir

Toplantı tarih ve saati: 27 Kasım Cumartesi, 15:00

Sosyal Değişim Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Alğan
[email protected]

Not: Toplantı tüm STK temsilcilerine ve gözlemcilere açık ve ücretsizdir.
İletişim tel: 0535 885 76 15