Kas 052010
 

Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırmasına göre, özürlülerin yüzde 65’i tanımadıkları insanların alay, aşağılama gibi davranışlarına, yüzde 42,7’si de kamu görevlilerinin kötü muamelesine maruz kalıyor.
Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, düzenlediği toplantıda, Başbakanlık’ta düzenlediği toplantıda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının gerçekleştirdiği ”Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele” projesini kapsamında yapılan ”Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.
Özürlülüğün toplumun tüm kesimini etkileyen toplumsal bir sorun alanı olduğunu belirten Kavaf, özürlülerin ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliği içinde haklarını kullanabilen kişiler olmaları, istihdam edilmeleri ve toplumsal hayatta üretken birer vatandaş olarak yer almaları için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’deki tüm yasal düzenlemelere karşın uygulama alanında problem yaşandığını kaydeden Kavaf, özürlülerin ayrımcılıĞa karşı korunmalarının da önemli bir sorun alanı olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele projesiyle, ayrımcılığın boyutlarının bilimsel yöntemlerle ortaya konulması, farkındalığın artması ve eşitlik kurumunun yapılanmasında özürlülük boyutunun nasıl yer alacağının tartışılmasını hedeflediklerini anlatan Kavaf, proje kapsamında yapılan araştırmayla çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

ÖZÜRLÜLERİN YÜZDE 42,7’Sİ KAMU GÖREVLİLERİNİN KÖTÜ MUAMELESİNE MARUZ KALMIŞ

Özürlülerin sosyal hayatını etkileyen en önemli unsurlardan birinin fiziksel erişim olduğuna işaret eden Kavaf, araştırmaya katılan özürlülerin yüzde 77,3’ünün yollar, kaldırımlar ve parklar gibi kamuya açık alanlarda, yüzde 70,2’sinin de kamuya yönelik hizmet sunular binalarda erişim zorluğu yaşadığını belirtti. Kavaf, ”Araştırmaya katılan özürlülerin yüzde 72.1’i şehir içi, yüzde 59’u da şehirler arası toplu taşıma araçlarını özürlülere yönelik gerekli düzenlemelerin olmaması nedeniyle kullanamamıştır” dedi.
Tanımadıkları insanların alayına maruz kalanların oranının yüzde 65, kamu görevlilerinin kötü muamelesine maruz kalanlarının oranının ise yüzde 42,7 olduğunu kaydeden Kavaf, en çok zihinsel engellilerin ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kavaf, özürlülerin yüzde 71,3’ünün de özürlülüğe dayalı ayrımcılıkla ilgili mevzuattan haberleri olmadığını dile getirdi.
Özürlülük alanında daha hızlı adımlar atılması için herkesin katkısına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Kavaf, ”Bu sonuçlar zihinlerdeki engellerin varlığını ve bu engellerin pratik hayata önemli ölçüde yansıdığını göstermektedir” dedi.
Saha araştırması Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce (TODAİE) yapılan araştırmada, 29 ildeki 533 derneğe üye 63 bin özürlü arasından bin 507 özürlü seçildiğini anlatan Kavaf, özürlülerin yüzde 31,5’inin istihdam ve çalışma yaşamı alanında her zaman ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Kavaf, bu konuda ayrımcılıkla karşılaşmayanların oranının ise yüzde 4,7 olduğunu kaydetti.
Engellilerin devlet memuru olabilmeleri için bu yıl önemli bir adım attıklarını, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli personel atamalarının ”istisna kapsamı” dışında bırakıldığına işaret eden Kavaf, ”Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının açık bulunan engelli devlet memuru kadrolarına atamaların yapılmasına imkan sağlanmıştır. 2002 yılında engelli memur sayısı 6 bin 103 iken bu rakam geçen yıl 10 bin 357’ye, 2010 Ocak ayında ise 14 bin 330’a ulaşmıştır. Bu yıl içinde ise yaklaşık 6 bin engellinin daha ataması gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kaynak: Engelliler Platformu