Kas 082010
 

Gündelik yaşamda üretilen nefret söylemi günümüzde yeni medya ortamının özelliklerinden dolayı çok daha kolay bir şekilde sıradanlaşmakta, doğallaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu süreç sonucunda ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler bireyler ve gruplar tarafından kolaylıkla benimsenmekte; farklı olanı ötekileştiren ve varoluşlarını yoketmeye yönelik çeşitli eylemliliklere, örneğin nefret suçlarına dönüşebilmektedir.

Bu nedenle nefret söyleminin egemen olduğu ve fikirlerin özgürce ifade edilemediği bir  ortamda birlikte yaşamanın söz konusu olamayacağını düşündüğümüzden, ayrımcılığa karşı yurttaş eğitiminin bir parçası olarak gördüğümüz bir eğitim izleği geliştirdik. Bu söyleme karşı sizlerle birlikte düşünüp, mücadele stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yeni medya ortamını daha demokratik kılıp, aynı zamanda da nefret söyleminden nasıl arındırabiliriz sorularının yanıtlarını birlikte tartışmak istiyoruz. Bu amaçla Yeni Medyada Nefret Söylemi Çalışma Grubu olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde, öncelikle bu yönde farkındalık kazanmayı ve kazandırmayı hedefleyen çevrimiçi haber editörlerine yönelik bir eğitim ve uygulama atölyesinde siz duyarlı netdaşları aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

BİLGİ ve KATILIM İÇİN: (Son kayıt tarihi 27 Kasım 2010)

Tuğrul Çomu/Ankara Üniversitesi SBE/Yeni Medyada Nefret Söylemi Çalışma Grubu; e.posta: [email protected]

Yrd.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir/İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi;

e.posta: [email protected]

Program ayrıtılı bilgisi için bakınızwww.yenimedya.wordpress.com