Ara 102010
 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)“Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir Çözümler için Atılması Gereken Adımlar” başlıklı politika notu toplantısında, çiftdilliliğin Türkiye için bir avantaja dönüştürülebileceğinin altını çizdi, kısa ve orta vadede yapılması gerekenleri tartıştı.

Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde dün (8 Aralık) yapılan toplantıda çiftdilli eğitim için emin adımlarla ve kapsamlı bir hazırlığın gerekliliği, öncesinde ise toplumu ve okullardaki eğitimi bir an önce çok kültürlü bir yapıya hazırlamanın önemliliği öne çıkan konular arasındaydı.

“Algıların değişmesi için bütüncül politikalar gerekli”

Toplantıda Batuhan Aydagül, ERG olarak üstüne iki buçuk yıldır çalıştıkları konu hakkında “Türkiye’de algıların iyileştirilmesi için bütüncül politikalar gerekiyor. Eğitimde kullanılan dil yanında, içeriğin de değişmesi gerekli. Tarih kitabının içeriği değişmeden o kitabın yalnız dilini değiştirince, verdiğiniz mesaj aynı kalıyor” diye konuştu.

ERG direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder eğitim ile ilgili taleplerin tartışılır hale gelmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi: “çünkü öncesinde yok sayılıyordu. Kamuoyu tartışmalarındaki kutuplaşma ise kaygı verici. Konuyu akılcı diyalogdan yoksun tartışmalardan kurtarabilmeyi umuyoruz.”

Çözüm, çocuk için neyin yararlı olduğunu görmekte

Ergüder, basında “Anadilinde eğitim”, “Anadili eğitimi”, “Resmi dil” gibi kavramlar konusundaki karmaşanın dikkat çekici olduğunu belirtti; çözümün, çocuk için neyin yararlı olduğunu görmekten geçtiğini, akılcı bir diyalog sürecinin başlaması gerektiğinin altını çizdi.

ERG proje uzmanı Işık Tüzün dil algılarının değişkenliğini hatırlatarak “Toplumda bir dile verilen değer olumlu yönde değişebilir. Sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılması, ulusal yasaların değişmesi yanında, acilen araştırmaların başlaması gerekiyor” diye konuştu.

Dr. Müge Ceylan ve Dilara Koçbaş‘ın hazırladığı “Çiftdillilik ve Eğitim” raporuna değinen Tüzün, ailelerin de dillere yönelik farklı tutumları veya yanlış algıları olabildiğini, bunların nedenlerinin saptanması gerektiğini söyledi.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tosun Terzioğlu dil öğrenme konusundaki ezberlerin de kırılması gerektiğine değindi: “Rapora göre eğitimde iki dilin kullanılması, hangi türlü olursa olsun tek dil kullanımına göre daha başarılı. Diller üzerindeki baskının tamamen kaldırılmasını, Anadolu’da yaşayan tüm dillerin üniversitelerde araştırılmasını istiyoruz.”

“Ayrıca, nasıl Rus edebiyatı ders kitaplarında örnek verilebiliyorsa, Türkiye kültürlerinin de örnek verilmesini sağlamak zor olmasa gerek.”

“Hak bugün yarın verilecek, hazırlıksız yakalanmayalım”

Toplantıya katılan Ceyhan ise “Bugün yarın hakkın verilmesi kaçınılmaz; hazırlıksız yakalanmamak için altyapı hazırlanması çok önemli. Aksi durumda yaşanacak bir olumsuzluğun faturası çiftdilli eğitime kesilmesin” diye konuştu.

Kaynak: Bianet