Ara 022010
 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 1986 yılında 2908 Sayılı Yasanın 88. Maddesi gereğince özürlülere hizmet için kurulmuş, kamu yararına çalışan üst düzey sivil toplum kuruluşudur. Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil yetkisi bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Türkiye işitme Engelliler Milli Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu, Görme Engelliler Federasyonu, Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri – Cerebral Palsy – Federasyonu ve bağlı yüzlerce derneğin bileşeni olan en üst kuruluştur.

Ülke nüfusumuzun %12,29′ünü özürlü insanlarımız oluşturmaktadır. Bu sayıya önlenebilir hastalık ve kazalar dolayısıyla her gün, her saat yeni insanların katıldığı da acı bir gerçektir.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun temel amacı engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki, mesleki ve sportif yönlerden sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması, topluma ve çalışma hayatına tam ve eşit katılımının sağlanmasıdır. Özürlülerin, Anayasa, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortak hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, eşit yurttaşlık temelinde her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır.

“3 Aralık Dünya Özürlüler Günü” insanlığın bu ortak sorunu karşısında yine insanları duyarlı olmaya çağırmak için uluslararası platformda belirlenmiş bir gündür. Doğaldır ki, engellilik sorunu bir gün içerisine sıkıştırılacak denli basit değildir. Ancak, bizler 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla başta yaşama ve yürütme organları olmak üzere bütün kamuoyunun dikkatini özürlülerin sorunlarına çekmek için, bu yıl ilk defa “Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık” talebiyle bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyeceğiz. Yürüyüş ve basın açıklaması sırasında sizlerle birlikte olmayı, sizleri de yanımızda görmeyi ve bizlere destek olmanızı arzu ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, engelli insanların sorunları insanlığın ortak sorunudur. Duyarlılık göstereceğinizi ve bizleri 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde yalnız birakmayacaginizi umut ediyor, katiliminizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Rıfat EMEKÇi (Başkan Yardımcısı )

Yusuf ÇELEBi (Başkan)

***

Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Yürüyüşü Çağrısı

Tarih: 3 ARALIK 2010 CUMA – Saat: 11 00

Yürüyüş Ankara – Maltepe Nokta Durağı Çok katlı Otopark önünden (Konfederasyon merkezi onu) başlayıp Kızılay Güven Park’ta basın açıklamasıyla sona erecektir.

Tel: 0 (312) 232 51 11 – 232 51 21

Fax: 0 (312) 232 51 73

E-Posta: [email protected]