Şub 092011
 

Avrupa Konseyinin bağımsız uzmanlardan oluşmuş izleme mekanizması olan “Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu” (ECRI), Türkiye hakkındaki dördüncü izleme dönemi raporunu yayımladı.

ECRI raporda, son rapordan bu yana sağlanan gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ifade etmekle birlikte, kaydedilen ilerlemelere rağmen yaşanan sorunlara dikkat çekiyor. Raporda öne çıkan bazı sorunlar şunlar:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No’lu Protokolü Türkiye tarafından henüz kabul edilmedi.
 • Türkiye hukukunda ırk ayrımcılığının henüz bir tanımı yok ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin kapsamlı bir mevzuat da henüz oluşturulmuş değil.
 • Buna bağlı olarak ırkçı ayrımcılık fiillerine yönelik yasal mevzuatta ağırlaştırıcı hükümlere yer verilmemektedir.
 • Dernekler Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alan bazı ayrımcı maddeler ve bu kanunların uygulanması da endişe kaynağı oluşturmaktadır.
 • Türkiye’de henüz ırkçılık ve ırkçı ayrımcılıkla mücadele konusunda uzmanlaşmış ve bağımsız uluslararası bir oluşum yok.
 • Türkiye’deki azınlık gruplarının mensupları barışçı görüşlerini ifade ettikleri hallerde bile ceza hukukunda yer alan hükümlere göre cezalandırılmakta; bu grupların barış yanlısı ifadeleri dahi hala Türkiye devletinin bütünlüğüne tehdit olarak algılanmaktadır.
 • Türkiye’de azınlık gruplarının yasal durumlarındaki belirgin eşitsizlikler sürüyor.
 • Azınlıkların ana dillerinde eğitimi için gerekli ders kitapları ve öğretmen açığı sürüyor.
 • Azınlıkların yoğun olduğu bölgelerde okula giden çocuk sayısı, ortalamanın altındadır.
 • Türkiye hukuk sisteminde kapsamlı iltica yasaları mevcut değildir.
 • Son yıllarda ırkçı şiddet olayları meydana gelmiş ve mağdurlar ciddi saldırılara maruz kalmıştır. Aşırı milliyetçi ve aşırı sağcı yayınlarda alenen yer alan antisemit ifadeler çoğu zaman cezasız kalmaktadır.
 • Azınlık mensuplarından bazıları polis nezaretinde iken yaşamını yitirmiştir.
 • Türkiye’de çeşitli azınlık gruplarının ya da ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının boyutlarını değerlendirecek tutarlı ve kapsamlı bir veri sistemi henüz bulunmamaktadır.

Rapora ilişkin diğer ayrıntılar ve ECRI’nin Türk hükümetine yaptığı tavsiyeler için tıklayın (Acrobat formatında ve 1,5 MB boyutunda).