Tem 222011
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009 – Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında düzenlenen faaliyetler sonucu ortaya çıkan raporlar ve kitaplar yayımlandı.

Haritalama Çalışması Raporu: Proje kapsamında düzenlenen haritalama çalışmasında farklı temellerde ayrımcılık ile mücadele eden veya çalışmalarında bu konuya yer veren belli başlı sivil toplum kuruluşları, sivil girişimler ve sendikaların haritası çıkarıldı. Haritalama Çalışması Raporu için tıklayınız.

Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberleri: Bu yayınlarda ulusal ve uluslararası hukukta ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlara, ayrımcılık yasağı standartlarına ve bunların işlerlik kazanmasına yönelik oluşturulmuş farklı denetim mekanizmalarına, ayrımcılık yasağına dair izleme ve belgeleme faaliyetlerinin amaçlarına, ilkelerine, kapsamına, planlanmasına ve yöntemlerine yer verildi.

Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme başlıklı kitap için tıklayınız.

Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi adlı rehber kitap için tıklayınız.

İzleme Raporları: Irk /etnik köken, din/inanç, engellilik, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde 1 Ocak – 30 Haziran 2010 arasında gerçekleşen ayrımcı muamelelerin derlendiği dört farklı izleme raporu hazırlandı. İzleme Raporları için tıklayınız.

Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve projenin tüm yayınlarına ulaşmak için tıklayınız (http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/221_sub5.asp)