Eyl 082011
 

Türkiye’de Nefret Suçları Yasası
– Strateji Arayışı Toplantısı –
Uluslararası Deneyimler ve Katkılar

1 Ekim 2011, Cumartesi
Taxim Hill Oteli
ISTANBUL

Seminer Hakkında Kısa Bilgiler

 • Seminer, Sosyal Değişim Derneği’nin yürüttüğü ve Global Dialogue tarafından desteklenen “Nefret Suçları Yasa Kampanyası” kapsamında düzenlenmektedir.
 • Seminer sunumlarını bu konuda uzman olan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nden (ODIHR) Nefret Suçu Uzmanı Carolyn Bys, ABD’li sivil toplum örgütü, Karalama Karşıtı Birlik (ADL) Doğu Eyaletleri Sivil Haklar Bölge Hukuk Danışmanı Robert O. Trestan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu yapacak.
 • Seminere katılım özellikle hukukçular ve nefret suçları alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının hukukçu temsilcilerine açık olup, ücretsizdir.
 • Seminer için önkayıt zorunludur.
 • Seminere sınırlı sayıda katılım söz konusu olduğu için katılımcılar, başvurular değerlendirilerek, eleme usulüyle seçilecektir.
 • Seminer boyunca İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.
 • Kayıt için başvuru formu doldurularak, en geç 26 Eylül 2011 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine yollanmalıdır. Kayıt başvurusu https://www.sosyaldegisim.org sitesinden yapılabilir.

Semineri Düzenleyen Kurum:
Sosyal Değişim Derneği 

Semineri Destekleyen Kurumlar:

 • Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)
 • Global Dialogue

Seminere uzman desteği sağlayan kurumlar:

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)
 • Karalama Karşıtı Birlik (ADL)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Seminerin düzenleneceği tarih ve yer:

1 Ekim 2011, Cumartesi
Taxim Hill Oteli, Sıraselviler Caddesi, No: 5, Taksim – İstanbul

Program ve başvuru formunu indir:

 • Programı indirmek için tıkla (513 KB)
 • Başvuru formunu indirmek için tıkla (164 KB)
 • Çevrimiçi başvuru için tıkla
P R O G R A M

Saat Konu
09.30 – 10.00 Kayıt
10.00 – 10.45 Nefret suçu nedir – Temel kavramlar

Sunuş: Carolyn Bys, Nefret Suçu Uzmanı, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)

Bu giriş bölümünde nefret suçları mevzuatına ilişkin temel bilgiler ele alınacak. Bunlar:

 • Nefret suçları kavramına kısa bir bakış
 • Nefret suçları mevzuatının önemi
 • Nefret suçları yasaları oluşturulurken karşılaşılan temel sorunlar:
  • Yaygın suç tipleri
  • Nefret suçlarında uygulanan ağırlaştırılmış cezalar
10.45 – 11.45 Nefret suçları mevzuatında temel sorunların incelenmesi

Sunuş: Carolyn Bys, (ODIHR)

Nefret suçları yasa taslağı hazırlanırken dikkate alınması gereken diğer dört temel sorun:

 • Nefret suçları yasalarının koruması altındaki gruplar
 • Saik, nefret ve önyargıyı nasıl tanımlamalı
 • Çağrışım ve algılamaya ilişkin sorunlar
 • Saikle ilgili ne kadar ve ne çeşit kanıt gerekir

Farklı AGİT katılımcısı ülkelerden her bir soruna ilişkin yaklaşımlar.

11.45 – 12.00 Kahve molası
12.00 – 13.00 Nefret suçları yasa çalışmalarında başarılı stratejiler

Sunuş: Robert O. Trestan, Doğu Eyaletleri Sivil Haklar Bölge Hukuk Danışmanı, Karalama Karşıtı Birlik (ADL)

Nefret suçları yasası taslağı hazırlamak meselenin sadece bir yanı. Bir sonraki aşama, hazırlanan taslağın hükümetin, Meclis komisyonlarının, parti gruplarının ve ilgili bakanlıkların gündemine sokulması ve uygulama aşaması. ADL bu konuda çok önemli deneyime sahip. Sayın Trestan, ADL’nin bu konudaki pratik bilgi birikimini ve etkin stratejiler konusundaki deneyimlerini bizimle paylaşacak.
13.00 – 14.00 Yemek arası
14.00 – 14.45 Türkiye’de nefret suçlarına ilişkin yasal mevzuat

Sunuş: Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Sayın İnceoğlu, Türkiye’de nefret suçları yasaları açısından yasal mevzuatın durumu konusunda bilgileri bizimle paylaşacak. Böylece bir sonraki forum bölümünden önce, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki durumu karşılaştırma olanağımız olacak.
14.45 – 15.00 Kahve molası
15.00 – 17.00 Forum
Bu bölümde, Türkiye’de nefret suçları yasal mevzuatına ilişkin görüşler ve öneriler tartışılacak; deneyimler aktarılacak ve ortak bir strateji oluşturulmaya çalışılacak.