Eki 112011
 

Sosyal Değişim Derneği tarafından 1 Ekim’de düzenlenen seminerin sunumlarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nden (ODIHR) Nefret Suçu Uzmanı Carolyn Bys, ABD’li sivil toplum örgütü, Karalama Karşıtı Birlik (ADL) Doğu Eyaletleri Sivil Haklar Bölge Hukuk Danışmanı Robert O. Trestan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu yaptı.

Crolyn Bys, nefret suçu kavramına ilişkin temel bilgileri, ilgili mevzuatın önemini, yasalaşma sürecindeki genel sorunlar ile yaygın suç tiplerini ele aldı. Bys, ağırlaştırılmış mevcut ceza hukuku hükümleri ile ayrı bir nefret suçları yasasının mevzuatta bir arada olabileceğine dikkat çekti. Bys, sunumuna koruma altındaki gruplar ile nefret saikinin tanımlama ve kanıtlama yollarını tartışarak devam etti.

Robert O. Trestan, nefret suçları yasası taslağını karar alıcıların ve kamuoyunun gündemine getirecek olası kampanya etkinlikleri üzerine çeşitli bilgiler verdi. ABD’deki benzer örneklerden yola çıkan Trestan, yasalaşmanın katılımcı, etkin ve hızlı olabilmesi için mümkün olan en geniş paydaş kitlesi ile hareket edilmesi gerektiğini aktardı. Bu nedenle, yasal düzenlemenin neden gerekli olduğunu net ve açık bir şekilde ifade etmeli; yasa taslağını merkezi-yerel kamu organları, siyasi partiler ve tüm toplum kesimleri ile ortak bir süreç içinde somutlaştırmalı.

Asuman İnceoğlu, Türkiye’de halihazır ceza hukukundaki çeşitli maddeleri ve yaklaşımları nefret suçları bakış açısıyla irdeledi. İnceoğlu’na göre, mevcut hukuktaki bazı hükümler, veya bu hükümlerin farklı uygulama alanları, nefret suçları düzenlemelerine elverişli iken, bazıları ise değil. İnceoğlu, nefret söyleminin de benzer bir bakış açısı ile yorumlanıp, zaten suç olarak tanımlanmış bazı durumların nefret saiki ile birleştirilebileceğini belirtti.

Sunumlar sonrasında, nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin teknik özellikleri, Türkiye’de kanunlaşma süreci ve olası kampanya faaliyetleri ile ilgili atölye çalışması yapıldı.

Seminere özellikle hukukçular, siyaset bilimciler ve nefret suçları alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Bu etkinliği  Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) ve Global Dialogue destekledi.