Oca 102012
 

Yasal düzenlemeler nefret suçları ile mücadele için en önemli ayaklardan. Yasa yapma süreci için geniş katılımlı kampanya gereksinim var. Kampanya hem yasanın gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak,  hem de taslağın oluşturulması üzerine yoğunlaşacak.

Kampanyanın tek konulu olması, bunun da nefret suçlarını ilgilendiren hukuki düzenlemelerin yapılması şeklinde belirlenmesi verimli olur. Kampanya ortaklığının, Nefret Suçları Yasa Kampanyası dışında başka hiçbir konu ile ilgilenmemesi de. Hiçbir toplumsal kesimi dışarıda bırakmayacak nefret suçları kavramı üzerinde ortaklaşılmalı.

Sosyal Değişim Derneği, kampanya sürecinin sahibi vb. değil, eşdeğer karar alıcı ve yürütücülerinden birisi olmayı amaçlıyor.

Yasa taslağının hazırlanması, siyasi partilere, milletvekillerine ve kamuoyuna yönelik etkin ve entegre lobi şart.

Kampanya için;

  1. Yapılar ve bireyler arasında koordinasyon ve stratejik ortaklaşma sağlanması
  2. Mevcut çalışmaların derlenmesi ve gereksinim (içerik) taraması
  3. Takvim ve yol haritası oluşturulması
  4. Hukuk çalışma grubunun çalışması, yasa taslağı hazırlanması
  5. Kampanya için görsel, işitsel, vb. malzeme üretimi
  6. Entegre lobi ve kamuoyu oluşturma etkinlikleri
  7. İç/dış eğitimler gerekiyor.

Toplantıda tartışılanlar:

Nefret suçları tek odak olacak. Ayrımcılık, nefret söylemi, işkence ve kötü muamele, cezasızlık gibi nefret suçları ile ilişkili ama onlardan farklı olgular üzerine yoğunlaşılmayacak .

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Yasama Derneği gibi kurumlardan teknik destek alınacak, işbirliğinde bulunulacak.

Kaos GL, nefret suçları için politika belgesi yayımladı.

Mart ayının sonunda nefret suçları yasası taslağı parlamentoya verilmeye hazır hale getirilebilir. Ancak parlamentonun gündeminde yer almak daha uzun sürebilir. (Levent Şensever’in sunumunda ise bu tarih Haziran olarak önerilmişti.)

Yasayı sadece hukukçular hazırlayamaz; gereksinimi iyi bilmeleri gerekir.

AGİT, nefret suçlarının Ceza Kanunu’na ağırlaştırıcı sebep olarak eklenmesinin (özel yasa çıkarmaktan) daha kolay, olduğunu düşünüyor. Nefret suçlarının hangi suçları, nerelerde, kime karşı, nasıl işlendiğini bilmek gerekiyor.

Mecliste bir komisyon kurulması çalışmaları ve mücadeleyi kolaylaştırabilir.

STK ve paydaşlara sorun alanları ve gereksinimlerle ilgili anket yapılabilir.

Hukukçular, STK’lar ve yasama uzmanları bir arada çalışsın. Yasa yapıcılarla da optimum ilişki sağlansın.

Kampanya süresince işbirliği içinde olacak örgütler ve temsilcilerine nefret suçları ile ilgili teknik eğitim gerekebiliyor. Çeşitli dönemlerde, toplantılarda ve iletişim süreçlerinde nefret suçları ile ilgili arkaplan bilgisi paylaşılabilir. Özellikle ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçları birbirine karıştırılabiliyor.

Hassas gruplar, korunan menfaatler ve kategorilerin belirlenmesi önemli.

Aralık ayının sonunda anayasa için görüş toplama süresi bitiyor. İnternet sitesi açıldı. Anayasa bağlamında nefret suçları ile ilgili görüşlerin ortaklaştırılıp, kamu yönetimine sunulması gerekiyor.

İletişim için bir e-posta grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu grupta “Nefret Suçları Yasa Kampanyası” dışında hiçbir paylaşım yapılmaması rica ediliyor.

9 Aralık günü yeniden toplanılacak. O tarihe kadar toplantı gündemi somutlaştırılacak. “Nefret suçları yasası istiyorum” çağrısı metni 9 Aralık’ta tartışılacak.

Katılımcılar: Nil Mutluer, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – Zafer Kıraç, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu – Sema Yakar, Avukat Fırat Söyle, Helsinki Yurttaşlar Derneği – Avukat Erdal Doğan, Avukat Özlem Altıparmak, Avukat Cem Altıparmak, Özürlüler Vakfı – Kemal Polat, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi – Cengiz Alğan, Türkiye Sakatlar Derneği – Ali Güler, Atilla Uzun, Yrd. Doç. Asuman İnceoğlu, Sosyolog Zeynep Atamer, Savunma Avukatları Derneği – Sıddık Öne, Uluslararası Af Örgütü – Ceyda Yetkiner, Sosyal Değişim Derneği – Levent Şensever, Murat Köylü; CHP, Mv. Danışmanı Muharrem Erdem, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı – Dr. Muhtar Çokar, Medya Derneği – Rana Şenol, Erge Özcan; Musevi Cemaati – Deniz Saporta, Uçan Süpürge – Sibel Güneş, Açık Radyo – Seçil Türkkan, Fatih Üniversitesi öğrencileri Merve Demirbaş, Ayşe Öncü, Salih Narman, Merve Karabağlı, Gözde Görür, Bilge Çağlan, Dicle Önder, Salih Ünal (İmza listesinden aktarılmıştır. Lütfen varsa eksikleri ve hataları düzeltelim.)

Katılmak isteyip gelemeyenler: Kaos GL, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Mülteci-Der, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Uluslararası Hrant Dink Vakfı

Toplantı Tarihi ve Yeri: 18.11.2011 / İstanbul Taksim Hill Oteli

Rapörtör: Murat Köylü (Sosyal Değişim Derneği)