Oca 102012
 

1 – Geçtiğimiz günlerde e-posta grubunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda “hassaslığı” olan grupların platforma katılımı konusu tartışılmıştı. Toplantıda bu konu gündeme alınarak tartışıldı. Bu tartışmayı platformun, imza metninden de anlaşılan ilkelerini vurgulayarak şu şekilde sonuçlandırdığımızı umuyoruz:

Platform, uluslararası nefret suçlarıyla mücadele ve insan hakları normları çerçevesinde her katılıma açıktır. Platforma katılım ve kampanya faaliyetleri sırasında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle veya herhangi bir başka nedenle mağduriyet yaşayan grubu dışlamamak veya tartışma konusu yapmamak vazgeçilmez temel ilkemizdir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, nefret suçlarının hedefi olan diğer tüm kategoriler gibi, platform adına hazırlanacak yasa taslağında yer alacaktır. Bu ilkeler çerçevesinde her katılıma açık olduğumuzu yeniden anımsatır; platform ilkelerini benimseyen birey ve yapıları platforma davet etmek konusunda bir onay süreci gerekmediğinin altını çizeriz. Kampanya süreci içinde farklı mağdur gruplar arasındaki olası önyargıların da ortak iş yapma süreçleri ve diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. 

2 – Platformun kamuoyuna açıklanacağı basın toplantısı için tarihi 26 Ocak, Perşembe günü olarak belirledik.

3 – Basın toplantısını kamuoyu tarafından tanınan, ilgi uyandıracak kişilerin de katılımıyla yapmak istiyoruz. Ayrıca, mağdur grupların katılımının sağlanmasının önemini vurguladık. Siyaset çevrelerinden de katılım talep edeceğiz.

4 – Bundan sonraki İstanbul koordinasyon toplantıları için her ayın ikinci Perşembe günü toplanmaya karar verdik.

5 – Kaos GL’den Umut Güner’in yerel koordinasyon yapıları önerisi olumlu. Ancak etkinlikler, pratik nedenlerle İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşacak gibi görünüyor. Kampanya çerçevesinde oluşturulacak çalışma gruplarının yerellerin ötesinde, ulusal düzeyde koordinasyonu önemli. Yerellerin, çalışmalarını paylaşarak, şeffaflık içinde, Türkiye perspektifi ile yürütmeleri önemli. Yılda birkaç kez de Türkiye genelini kapsayan toplantılar yapılmasının yararlı olacağının altını çizdik. Bunun için ilk olanak olarak Sosyal Değişim Derneği’nin Nisan ayında yapmayı planladığı konferans düşünülebilir.

6 – Platformun bir fikir kulübü olmaktan çok, yasa taslağının parlamento ve kamuoyu gündemine girmesi için pratik nedenlerle bir araya gelmiş bir bileşim olduğu vurgulandı.

7 – Nefretme.net’i kampanyanın bileşenlerinin aralarındaki koordinasyonu için iletişim altyapısı olarak kullanılmasına karar verdik. Bu siteyi lütfen kullanmaya başlayalım. İmza toplanması için ayrı bir internet sitesi gerekiyor. Ayrıca Facebook ve Twitter hesabı da açılmasına karar verildi.

8 – Logo, banner, baskı ve benzeri görsel çalışmalar için Muhittin Köylüoğlu ve Güneş Daşlı kolaylaştırıcı olacaklarını ifade ettiler. Seçil Türkkan da bir önceki toplantıda benzer desteği sunacağını söylemişti.

9 – Hukuk Grubu yakın zamanda çalışmalarını yoğunlaştırabilir. Ayrıca, yeni anayasa ve nefret suçları yasası gündemini, bu grubun yakın zamanda platform bileşenlerine bir sunum yapması talebinde bulunarak, ertelemiş olduk.

10 – Basın toplantısının birkaç gün öncesinde, salt o gündemle bir toplantı yapalım. Bu toplantı günü ve yeri konusunda Murat Köylü platform bileşenlerini bilgilendirecek.

11 – İmza metnine imza toplamayı, kamuoyunda tanınan sanatçı, aydın ve siyasetçiler başta olmak üzere yaygınlaştırmayı konuştuk. Bu imzalar basın toplantısında duyurulacak ve daha sonra da açılacak web sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak.

12 – Platformun İlkeleri ve çerçevesi konusunda bir “Sıkça Sorulan Sorular” formatında belge hazırlanması kararlaştırıldı. Böyle bir belge, özellikle ileride katılacak kurum ve bireylerin platformun ilkeleri ve kampanyanın kapsamı konusunda bilgilendirilmesini hedefleyecek.

13 – Kısa vadeli olarak Sosyal Değişim Derneği’nden Murat Köylü’nün İstanbul’daki platform çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olması kararlaştırıldı.

14 – Bir sonraki platform toplantısı, daha önce belirtilen kararlardan hareketle, 9 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

 

Tarih: 4 Ocak 2012
Yer: Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
Toplantıya katılanlar: Rıza Dalkılıç (İHD), Faik Akçay (Yüzleşme Derneği), Levent Şensever (SDD), Muhtar Çokar (İKGV), Zafer Kıraç (Ceza İnfaz Sisteminde STD), Metin Alğan (SDD), Nayat Karaköse (Global Dialogue), Güneş Daşlı (BDP Parlamento Danışmanı), Ceyda Yetkiner (UAÖ), Sema Yakar (LİSTAG), Pınar Özer (LİSTAG), Özlem Çolak (Doktora Öğrencisi), Can İlbey (RUSİHAK), Muhittin Köylüoğlu (Savunma Avukatları Derneği), Mahmut Görsel (Savunma Avukatları Derneği), Ufuk Gürler (Savunma Avukatları Derneği), Murat Köylü (SDD), Ali Güler (Türkiye Sakatlar Derneği), Atilla Uzun (Türkiye Sakatlar Derneği)

Hepimize ve mekânlarını bize açan Türkiye Sakatlar Derneği’ne teşekkür ederiz.