Haz 132012
 

Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu yayımlandı. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) koordinasyonunda farklı tematik alanlarda çalışma yürüten Ayrımcılık İzleme Platformu üyesi 21 sivil toplum örgütü tarafından hazırlanan raporla,  engelli bireylere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerinin görünür kılınması ve engellilere yönelik politika ve uygulamaların insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulması hedefleniyor.

» Raporu indir