Mar 072013
 

hukumette-hic-kadin-yokKadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı “Türkiye’nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizlik Karnesi”nin altıncısını açıkladı. Karnede, “Dersler” başlığı altında milletvekilliği, bakanlık, müsteşarlık, belediye başkanlığı, valilik, siyasi parti başkanlığı, sendika başkanlığı, işveren ve meslek örgütü başkanlığı, rektörlük gibi geniş bir makam yelpazesinde kadınların temsilinin ne kadar düşük olduğu ortaya kondu.

Rapora göre bugün, Türkiye’de toplam 101 rektörün içinde sadece 6 kadın rektör bulunuyor. Türkiye’deki kamu örgütlenmesinde  “en yüksek devlet memurluğu” olan müsteşarlık görevine atanmış tek kadın bulunmuyor.

“2012’de erkek şiddetine kurban giden kadın sayısı”nın  (165) yer aldığı karnede, Türkiye en yüksek notları “TBMM’de Kadın” (3-orta) ve “Kadınların İşgücüne Katılımı”nda (2-geçer) aldı. Türkiye, diğer derslerden ise “1-başarısız” notunu alarak,  kadın temsilindeki başarısızlığını ortaya koydu.

Karnede, Türkiye’nin başarısızlığı konusu şu sözlerle ifade edildi  “Öğrenci, demokrasinin gereği olan eşit temsilin sağlanmasında başarısızdır. Uluslararası sıralamalarda Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesinde gerekli adımları atmamıştır. Öğrencimiz potansiyelini gerçekleştirememektedir. ”

KADER Genel Başkanı Çiğdem Aydın, Türkiye’nin 8 Mart karnesi için şöyle konuştu:

“Türkiye, başarılı bir öğrenci olmak için her türlü imkana sahipken eşitlik konusunda ısrarla yerinde sayıyor. Bu inat ve kadınları geleneksel eş ve annelik rollerine hapsetmek arzusu ülkemizin geleceğini karartıyor. Demokrasi, kalkınma ve dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedeflerini bu notlarla başarmak mümkün değil. Kadınlar hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer bulmadıkça bu hedeflere ulaşılamaz. Karar vericilerin artık bu gerçeği görmesini ve gerekeni yapmasını istiyoruz.”

» Raporun tam metni için tıklayınız

Kaynak: T24