May 092013
 

van-barosu-sosyal-degisim-dernegi-nefret-suclari-soylemiVan Barosu İnsan Hakları Komisyonu’nun önerisi ile Van Barosunca 04.05.2013 tarihinde düzenlenen Nefret Suçları Konferansı’nın sonuç bildirgesidir. Konferans kapsamında:

 1. Oturum’da: Nefret Söylemi/İfade Özgürlüğü Kavramları ve Medyada Nefret Söylemi,
 2. Oturum’da: Azınlıklara Yönelik Nefret Söylemi ve Nefret Suçları,
 3. Oturum’da: Kürtlere Yönelik Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, tartışılmıştır.

Konferansın zamanlaması ve içeriği çerçevesinde 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı ve 4 Mayıs 1937 Dersim Katliamı, 28 Aralık Roboski Katliamı, 2012 Nefret Suçları Raporu ve Nefret Suçları Yasası da değerlendirilmiştir.

“Bir kişi ya da grubu ırkı, cinsiyeti, yaşı, etnisitesi, milliyeti, dini, cinsel yönelimi, cinsel kimliği, engelliliği, ahlaki ya da politik görüşleri, sosyoekonomik sınıfı, mesleği ya da görünüşü (boy, kilo veya saç rengi gibi), zihinsel kapasitesi ve benzeri herhangi bir özelliği nedeniyle küçük düşürmeye, yıldırmaya ve onlara karşı şiddet veya önyargıyı  kışkırtmaya niyet eden söylemleri” ifade etmek için kullanılan “Nefret Söylemi”nin toplumda en aza indirilmesini sağlamaya, önyargıların ortadan kaldırılarak farklılıkların eşit ve özgür yaşayacağı bir demokrasiye ulaşmaya katkı sunmak amacıyla bu konferans düzenlenmiştir.

Bu amaçla aşağıdaki önerilerin hayata geçirilmesi konferans katılımcılarının ortak arzusudur:

 1. Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın nefret söylemini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi.
 2. Başta barolar olmak üzere tüm STK’ların bu kapsamda çalışmalar yürütmesi, gerçekleşen suçların da takip ve teşhiri noktasında duyarlılık göstermesi.
 3. Nefret söylemi ve suçlarının son bulması için başta yazılı ve görsel medya olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde teşvik edilmesi.
 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir nefret söylemini/suçlarını araştırma komisyonunun kurulması.
 5. Başta hâkim ve savcılar olmak üzere tüm yargı personelinin bu konuda eğitilmesi.
 6. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında nefret söylemi/nefret suçlarına ilişkin derslerin konulması, demokrasi ve insan hakları derslerinin seçmeli dersler kapsamından çıkarılıp zorunlu dersler kapsamına alınması, nefret suçları/söyleminin de bu dersin müfredatına dahil edilmesi, ayrıca felsefe, tarih vb. derslerin müfredatlarına da dahil edilmesi suretiyle, öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi.
 7. Nefret söylemi/suçlarını önleyici nitelikte olmak üzere, tarihsel bir yüzleşme yapılması.
 8. Nefret söylemini/suçlarını çağrıştırıcı resim heykel gibi sembollerle adların kamusal ve özel alanlardan kaldırılması.

Yukarıda sıralanan önerilerin ve bu konuda yapılacak çalışmaların ülkede yaşanan “Barış Süreci”ne olumlu katkıda bulunacağı şüphesizdir.

 

Gazeteci-Yazar Mıgırdiç MARGOSYAN
İnsan Hakları Aktivisti Akın BİRDAL
İnsan Hakları Aktivisti Gülten  KAYA
Akademisyen Prof. Dr. Yasemin İNCEOĞLU
Sosyal Değişim Derneği Başkanı Cengiz ALĞAN
Gazeteci-Yazar, Roni MARGULİES
İnsan Hakları Komisyonu, Van Barosu
Van Barosu