Kas 082013
 

Ocak-Haziran-2013-inanc-ozgurlugu-hakkini-izleme-raporuNorveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin (NHC:İÖG) Türkiye’de Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkı ile ilgili olarak yaşanan gelişmeleri uluslararası insan hakları hukukunu temel alarak değerlendirdiği rapor yayınlandı.  İzleme raporunun amacı, “inanç özgürlüğü hakkına ilişkin sistematik bir değerlendirme yaparak kalıpları ortaya çıkarmak ve inanç özgürlüğü hakkının etkin bir şekilde korunması için atılması gereken adımlar konusunda öneriler sunmak” olarak açıklandı.

Raporda, inanç özgürlüğü hakkı, bu hakkın temel bileşenlerini oluşturan, inanma, inancını değiştirme, inancını ibadet, öğretim, uygulama ve törenlerle açıklama hakları başlıkları altında inceleniyor. Çocuğun inanç özgürlüğü ve özgürlüğü kısıtlanmış bireylerin inanç özgürlüğü savunmasız bireyler özelinde ele alınıyor. Raporda inanç özgürlüğünün mülkiyet hakkı ve ifade özgürlüğü ile kesişim noktalarına da yer veriliyor. Dilek Kurban tarafından kaleme alınan önsöz, rapora ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra din veya inanç temelli ayrımcılık konusuna ışık tutuyor.

 

» Raporun bütünü (Acrobat formatında) indirmek için tıklayın