Oca 082014
 

grundtvig-projesi-ayrimcilik-sosyal-degisim-dernegi-2Sosyal Değişim Derneği olarak, Grundtvig-Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, “Önyargı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadelede kullanılan yetişkin eğitimi stratejilerinin etkisini artırmada geleneksel ya da yeni medyanın kullanımı” konulu projenin dördüncü toplantısını Belfast, Paris ve Amsterdam’dan sonra 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik.

Proje, dört farklı Avrupa ülkesinden farklı alanlarda mücadele veren altı sivil toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Bu örgütler,

  • Humanity in Action France (Fransa)
  • International Association for Intercultural Education (Hollanda)
  • Public Achievement Limited (İrlanda)
  • Humanity in Action Nederland (Hollanda)
  • The Mediterranean Women’s Fund (Fransa)
  • Sosyal Değişim Derneği (Türkiye)

Projenin temel fikri, önyargıya, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa (ırkçılık, anti-semitizm, İslamofobya, homofobi, cinsiyetçilik, vb) karşı mücadelede, geleneksel (gazete, tv,radyo, vb) ya da yeni medyanın (internet, sosyal medya, akıllı telefon veya tablet uygulamaları, vb) kullanılması aracılığıyla faaliyete geçirilen başarılı sivil toplum örneklerinin paylaşımını içermektedir. Bu proje, bir taraftan Avrupa toplumlarında ayrımcılığa yol açan ortak eğilimleri, benzer ya da farklı hedefleri, üstesinden gelinmesi gereken engelleri keşfetmeye olanak sağlarken, diğer taraftan farklı bağlamlarda ayrımcılığa karşı verilen mücadelelerde kullanılan stratejilerin paylaşımı yoluyla mücadele yöntemlerini de ortaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan Avrupalı aktivistlerin Türkiyeli aktivistlerle buluştuğu iki günlük  toplantının ilk günü, Bilgi Üniversitesi’nden Erkan Saka’nın yeni medya araçlarının ayrımcılık kaşrıtı mücadelede nasıl daha aktif bir şekilde kullanılacağına ilişkin yaptığı atölye ile başladı. Bu atölyeden sonra, Yiğit Aksakoğlu, Türkiye’de son yıllarda ayrımcılıkla mücadele alanında sosyal medyanın kullanımı konusunda oldukça özgün ve başarılı bir pratik olarak öne çıkan askerhakları.com sitesini ve bu site etrafında şekillenen mücadele deneyimini paylaştı. 2011 Nisan ayında kurulan askerhaklari.com sitesi, zorunlu askerlik sırasında maruz kalınan dayak, kötü muamele ve işkence içeren ihlalleri izleyen sivil bir girişim. Girişimin amacı, zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalinin ortadan kalkması için gerekli yasal ve yapısal mekanizmaların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. (Daha fazla bilgi için bknz: http://www.askerhaklari.com/)

Bir sonraki oturumda Listag (LGTB Aileleri İstanbul Grubu)’ndan Metehan Özkan, Ömer Ceylan, Şule Ceylan ve Günseli Dum toplantımıza konuk oldular. LGBT bireylerin aile ve yakınlarına destek olmak için kurulmuş bir insiyatif olan Listag, ailelerin kendi kişisel tecrübelerini paylaştıkları “Benim Çocuğum” adlı film aracılığıyla gerek yurt içi gerekse yurtdışında bugüne kadar binlerce insana ulaştı. Film gösterimleri aracılığıyla toplumun LGBT ve homofobi konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesine katkıda bulunuyorlar. (Daha fazla bilgi için bknz: http://listag.wordpress.com/)

Sosyal Değişim Derneği’nden Levent Şensever, Sosyal Değişim Derneği tarafından başlatılan Nefret Suçları Yasa Kampanyası’nın yürütülmesi sürecindeki tecrübelerini paylaştı. Çoğunluğu mağdur gruplardan, 70 sivil toplum örgütünü biraraya getiren bir platformun oluşmasını sağlayan kampanya katılım, etki ve çıktılar açısından son yıllarda sivil toplumda hayat bulan başarılı uygulamalardan biri olarak ön plana çıktı.

grundtvig-projesi-ayrimcilik-sosyal-degisim-dernegiToplantının ikinci gününde, aktivistler Tarlabaşı’nda Suriyeli sığınmacıları ziyaret edip sığınmacıların karşılaştıkları sorunları yakından gözlemlediler. Sosyal Değişim Derneği’nden Caterina La Rosa Türkiye’de kaçak göçmenlere uygulanan çeşitli hukuksal mekanizmaları anlatırken İnsan Hakları Derneği’nden Meral Çıldır özellikle İstanbul’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar konusunda aktivistleri bilgilendirdi.

Toplantının bir sonraki durağı Sulukule oldu. Sulukule Platformu’ndan Derya Nuket Özer son dönemde Roman mahallerinde uygulanan kentsel dönüşüm politikalarının Romanların barınma hakkı ve kültürel mirası üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Özer, 2007 senesinden bu yana tarihi mahallenin yıkılarak yok edilmesine karşı Sulukule Platformu’nun verdiği mücadeleyi, bu süreçte açılan Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi’nin müzik birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılması, dağılmak zorunda bırakılan Roman toplumunun gençlerinin birlikteliğinin sürdürülmesi, Karagümrük’teki diğer gençlerle ve çocuklarla kaynaşmaları,  sanatsal bilgi ve birikimlerinin gelişmesi, yeteneklerine uygun eğitim olanaklarına ulaşmaları,  konser ve gösterilerle tanınmaları, kendilerine ve çevreye güvenlerinin artması konusunda verdiği mücadeleyi anlattı.

İki günlük toplantının son oturumu Gezi Direnişi’ne ayrılmıştı. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nden Bülent Müftüoğlu ve Küresel Eylem Grubu’ndan Meltem Oral Gezi Olayları sırasında sosyal medyanın örgütlenme konusunda oynadığı rolü anlattı.

Projenin son toplantısı mart ayı sonunda The Mediterranean Women’s Fund ev sahipliğinde Paris’te gerçekleştirilecek.