Mar 242014
 

lgbtiadaylarBir yanda tape krizleri, öte yanda twitter’ın yasaklanması, HDP’ye dönük saldırılar, AKP-Cemaat gerilimi derken çatışmalı bir yerel seçim atmosferi sürüyor. LGBTİ’ler ise belki de hiç olmadığı kadar yerel siyaset ve seçimlerle ilgili.

Açık kimliğiyle siyaset yapan LGBTİ’ler belediye meclis adaylıklarını açıkladı. LGBTİ’lerin yerel yönetimlere ilişkin taleplerini içeren metinler hazırlandı ve adayların imzasına sunuldu. Bazı adaylar programlarında LGBTİ haklarına yer verdi, bazıları ise protokolleri imzalamak ile yetindi.

Şimdiye kadar LGBTİ’ler ve yerel seçimlere ilişkin yapılanları sizler için derledik. Hatırlayalım bakalım neler olmuş?  Continue reading »

Eyl 222013
 

duyuru

Sevgili Dostlar,

Yeni döneme yenilenerek giriyoruz. Beraber üretip, fikirlerimizi hayata beraber geçirebileceğimiz katılımcı bir örgütlenme modeli oluşturmak için yola çıkıyoruz.
“Bir fikrim var”, “Ben de katkıda bulunmak istiyorum” diyor ve insan hakları faaliyetlerimizin bir parçası olmak istiyorsanız sizi  8 Ekim, Salı günü gerçekleştireceğimiz gönüllüler buluşmasına davet ediyoruz.
 
Gelin her türlü ayrımcılığa karşı beraber mücadele edelim!
 
Sosyal Değişim Derneği
Şub 232013
 

sesiniyukseltF. Levent Şensever

Geçen hafta sonu Sosyal Değişim Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği Türkiye Nefret Suçları Konferansı, gerek katılım açısından gerekse tartışılan konular bakımından çok başarılı bir etkinlik oldu. Konferans, Türkiye’de nefret suçları ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliğe mağdur kesimler ve gençlerden yoğun bir ilgi vardı. Çok farklı arka plana sahip 500 kadar katılımcının ortak noktası, nefret suçlarına karşı birlikte ve etkin bir mücadele konusundaki kararlılıktı. Zira, gerek mağdurlar gerekse insan hakları aktivistleri, bu ülkede nefret suçlarına karşı mücadelenin ne kadar yakıcı ve acil bir sorun olduğunun farkında. Continue reading »

Nis 142011
 

Yasemin İnceoğlu

Eskiden manşetlerde gördüğümüz “Pis Çingene”, “Korkak Yahudi”, hatta geçmişte bir bakanın çekinmeden söylediği “Ermeni dölü” türünden sözcüklerin artık günümüzde gazetelerde satır aralarına, köşe yazılarına, internette ise Facebook ve okur yorumlarına kaydığına tanık oluyoruz.

Medya zaman zaman olumsuz, alaycı ifadeler, küfür, hakaret, aşağılama, abartı taktiklerine başvurarak “öteki”leştirdiği ve “hedef” haline getirdiği grupları kamu güvenliğini tehdit edici “potansiyel risk ve tehdit saçan öcüler” gibi sunarak toplumdaki “öteki” gruplara karşı nefret söylemi ve suçlarını kışkırtır. Aşağıda yer alan kampanya örnekleri nefret söylemi ve nefret suçunun varlığını çok net biçimde ortaya koyuyor: Continue reading »

Oca 162011
 

Ali Mezarcıoğlu

Son 10 yıl içerisinde Türkiye’de çok sayıda Roman derneği kurulmuştur. Günümüzde bu derneklerin sayısı 100’ü geçmiştir. Her geçen gün farklı il ve ilçelerde yeni dernekler kurulmaktadır. Roman derneklerinin artan sayısı ve medyada daha fazla görünür hale gelmeleri toplumun değişik kesimlerinin ilgisini derneklerin üzerine çekmiştir. Nitekim bugünlerde siyasetçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve benzeri pek çok başka toplumsal kesimin bu alanda fazlasıyla mesai harcadığı hemen herkesin farkında olduğu bir gerçektir. Continue reading »

Oca 032011
 

Uzm. Psk. Sabahat  Erler

Nefret suçu, bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlardır. Nefret suçları diğer suçlardan farklı çünkü her ne kadar bu suçlar bireylere karşı işleniyorlarsa da aslen hedef alınan o bireyin üyesi olduğu sosyal gruptur. Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve süreklilik arz ediyorsa, suç işleyenler nefret grubu olarak adlandırılırlar. Bu suçları engellemeye ve suç işleyenleri cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş yasalara ise nefret yasası denir. Continue reading »

Kas 072010
 

Cemalettin Gürler*

TANIMLAR

Nefret Suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve dolaylı şiddet içeren suçlar olarak tanımlanabilir.

Nefret suçları literatürde bazen “önyargı suçları” olarak adlandırılmaktadır.

Nefret Grubu; Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve süreklilik gösteriyorsa suçluları ” nefret grubu” olarak adlandırılır.

Nefret Suçları Yasası; Nefret suçlarını ve gruplarını engellemeye ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş yasalara ise nefret suçları yasası denmektedir. Continue reading »

Eki 272010
 

Yasemin İnceoğlu

Baskı araçlarından biri olan ‘dil’in kullanıcıları örtük ya da açık bir biçimde kendi ideolojilerine koşut olduğunu düşündükleri veya etkilendikleri değerleri içeren söylemlere göndermeler yaparlar. Eskiden manşetlerde gördüğümüz ‘Pis Çingene’, ‘Korkak Yahudi’, hatta geçmişte bir bakanın çekinmeden söylediği ‘Ermeni Dölü’ türünden sözcüklerin artık günümüzde sayfa/satır aralarına veya köşe yazılarına kaydığına tanık oluyoruz. Continue reading »

Eki 272010
 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), nefret suçunu şöyle tanımlamaktadır:Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek veya hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suçtur.[1] Continue reading »

Eki 272010
 

Nefret suçlarının, özellikle mağdur bireyler ve bu bireylerle ortak karakteristik özelliklere sahip daha geniş kesimler üzerinde yaratacağı etki, herhangi bir önyargı saikiyle işlenmeyen suçlara göre çok daha fazla olabilmektedir. Söz konusu olan bu daha derin etki, nefret suçlarının herhangi bir önyargı saiki olmadan işlenecek benzeri suçlardan ayrı olarak ele alınmasını gerekli kıldığı için kilit bir öneme sahiptir. Continue reading »