Ara 082010
 

Sosyal Değişim Derneği’nin Danışma Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, “Medya ve medyada yer alan güncel sorunlar” üzerine Medya Tekzip Merkezi’nin sorularını yanıtladı.

Medyayı tanımlar mısınız?

Medya, egemen ideolojinin meşrulaşmasında, yeniden üretilmesinde önemli ideolojik bir güçtür. Bu güç aynı zamanda simge yaratma, bilgi-anlam üretme ve durumları tanımlama özelliklerinde de sahiptir. Continue reading »

Kas 032010
 

Sinan Dirlik

İnsanlık tarihi sanatın, teknolojinin tarihi olarak da, yabancı düşmanlığının, ötekileştirmenin tarihi olarak da çıkabiliyor karşımıza. Şimdi, buraya bir parantez koyarak, Toplumsal Yakınlaşma Platformu altında bir kucaklaşma yaratmaya çalışan Sinan Dirlik ile yaptığımız söyleyişi paylaşalım…

Sinan Bey kendinizi kısaca okuyucularımıza tanıtabilir misiniz lütfen?

İstanbul doğumluyum. Çok kültürlü bir ortamda büyüdüm. Müslümanlar, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Türkiye’nin tüm çeşitliliği içerisinde büyüme, onlarla beslenme şansım oldu. İletişim eğitimi aldım. Lisans eğitimimi gazetecilik ve halkla ilişkiler, master eğitimimi ise halkla ilişkiler alanında tamamladım. İstanbul Üniversitesi’nde master eğitimim ve araştırma görevlisi olarak çalıştığım dönemde yaklaşık 200 sosyal araştırmayı yönettim. Kültürel çalışmalar, özellikle de etnik kültürler ilgimi çekiyor. Kıbrıs’ta 400 yıllık Osmanlı varlığının sergilendiği ‘400 Yıllık Miras’ sergisini koordine ettim. Sergi İstanbul ve Londra’dan sonra 2008 de Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleşti. 2004-2009 yılları arasında KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat’ın Türkiye Medya ve STK İlişkileri Koordinatörlüğü’nü yürüttüm. Halen serbest danışmanlık ve iletişim danışmanlığı yapıyorum. Toplumsal Yakınlaşma Platformu’nun da kurucusu ve koordinatörüyüm. Continue reading »

Eki 272010
 

Pınar Öğünç

Birçok suçun temelinde dostane sayamayacağımız duyguların yattığı kesin, fakat nefret suçu başka bir tür. Fiziki şiddet içersin ya da içermesin, bir diğerine verilen zarardan söz ediyoruz. Gerekçe ise sadece kurban konumundakinin etnik, dinsel, cinsel aidiyeti. Bazen yaşı, bazen zengin ya da yoksul sıfatlarıyla toplumsal statüsü, bazen engelli olup olmayışı. Tek başına ırkçılık değil, tek başına ayrımcılık değil; ortada bir suç var, motivasyon olarak bariz bir nefret var. Bir insanı sadece Ermeni yahut sadece Hıristiyan olduğu için öldürmek… Sadece travesti diye saldırmak… Ten rengi yüzünden malına zarar vermek. Continue reading »

Eki 272010
 

Esra Açıkgöz

Geç de olsa, yakında Türkiye’nin de bir ayrımcılık yasası olacak. “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu”na ilişkin kanun tasarısı taslağı hazırlandı. 21 maddelik taslak, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı ayrımcılığın yasaklanmasını” öngörüyor. Peki bu taslak ayrımcılığı engelleyebilecek mi? Türkiye’de yeniden yükselmeye başlayan milliyetçi dalga düşünülürse, daha çok nefret suçuyla, ayrımcılıkla karşılaşacağız. Continue reading »

Eki 182010
 

Kitlesel medyanın verdiği, vermeyi uygun gördüğü haberlerle televizyon karşısında hop oturup hop kalkarken, gazete haberlerini, köşe yazılarını büyüyen gözbebeklerimizle okurken, kısaca haber ya da köşe yazısı olarak sunulan ne varsa onu anlamlandırmaya çalışırken, imdadımıza bir kavram yetişti: “Nefret Söylemi”.

İzlediğimiz haberlerde, okuduğumuz köşe yazılarında, gazetelerin manşetlerinde gördüğümüz ayrımcı, önyargılı her cümle bu söylemin bir ürünü. Continue reading »

Eki 152010
 

Özge GÖZKE

Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel Dayanışma Derneği, transseksüel bireylere yönelik nefret cinayetleriyle ilgili kaygılarını bugün (15 Ekim) TBMM önünde yaptığı basın açıklaması ve yürüyüşün yanı sıra milletvekillerine yollanan kart yollama eylemini içeren bir kampanyayla dile getiriyor. Bizlere Acilen Bir Yasa Lazım! kampanyasının ana talebi Nefret Suçları Yasası ile Ayrımcılık Karşıtı Yasa’nın meclis gündemine gelerek kabul edilmesi.

Pembe Hayat aktivisti Kemal Ördek, acil yasa talebinin içeriği konusunda soruları yanıtladı. Continue reading »

Eki 092010
 

»Sayın Hammarberg, benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Türkiye ziyaretiniz değişik basın organlarında rapor edildi. Ziyaretiniz sırasında ‘nefret suçları’ hiç gündeme geldi mi?
Evet geldi, hem ‘nefret suçları’ hem de ‘nefret söylemleri’ gündeme geldi. Biliyorsunuz, ‘nefret söylemleri’, ‘nefret suçlarına’ ön ayak oluyor. İstanbul’da Musevi Cemaati ile yaptığım görüşmelerde, Gazze’deki son derece de talihsiz İsrail harekâtı sırasında, medyada sadece İsrail karşıtı değil ama aynı zamanda antisemetik söylemlerin de dile getirildiği bana aktarıldı. Kötü bir olay olmamış, Musevi vatandaşlar koruma istemişler ve koruma sağlanmış. Bu konuda kanuni korumaların gözden geçirilmesi isteği bana iletildi. Continue reading »