Haz 042013
 

hukuk-kilavuzuİstanbul Bilgi Üniversitesi asistanları, Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde hukuki başvuru yollarına ilişkin bir kılavuz hazırladı:

Başvurabileceğiniz hukuki yollar nelerdir?

Hukukçu olmayanlar için tavsiyeler!

 1. Hukukta haklı olmak yetmez. İspat etmek de gerekir!
 2. Lütfen delilleri kaybetmeyin! Video kayıtları, ses kayıtları, fotoğraflar, hastaneye gitmişseniz hastane belgeleriniz, raporlar, tanık beyanları ve olayın gerçekten olduğunu kanıtlayabileceğiniz diğer her şey delil olarak kullanılabilir.
 3. Sakın gecikmeyin! Vücudunuzda delil varsa onlar iyileşip, yok olmadan başvuruları yapın! Belgeleri toplayın. Özellikle biber gazı benzeri müdahalelerin derhal belgelendirilmesi gerekir. Vücudunuzda iz varsa, sıcağı sıcağına fotoğrafını çekin. Size yönelik bir fiilin işkence veya kötü muamele olarak kabul edilebilmesi için mutlaka sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 4. Elinizdeki belgelerin mümkünse birer kopyasını yapın, fotokopi çekin. Örneğin dijital kayıtları yedekleyin, fotoğrafı çektiğinizde kendinize e-maille de gönderin.
 5. İşlenmediğini bildiğiniz bir suçu, ASLA sanki işlenmiş gibi ihbar etmeyin! Aksi takdirde ‘iftira’ suçunu işlemiş olursunuz ki bunun üç yıla kadar cezası var. Ayrıca amaç intikam almak değil, adaletin yerini bulmasını sağlamak, unutmayın.
 6. Aşağıda başvurulabilecek hukuki yollar yer alıyor.   Continue reading »
Oca 112012
 

Yazar: Yasemin İnceoğlu
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Basım: 2012
ISBN: 978-975-539-630-9
Sayfa: 384

Kimlik bilinci ve kimliksel ayrışmayla paralel olarak belki de, ülkemizde son yıllarda yeni bir suç türünden ve fiilinden söz edilmeye başlandı: Nefret söylemi ve nefret suçları. Belki bu sınıfa giren söylem ve fiillerin tarihi daha eskilere dayanıyor ama anlaşılan o ki bunu çok uzun bir süre yalnızca maruz kalanlar hissetti. Nefret suçu, “sırf ‘farklı’ bir gruba mensup/ait olduğu gerekçesiyle kişilere/mülke karşı işlenen suçları” kapsıyor. Burada farklılığın ifadesi kişi, eylem ya da şey yere ve zamana göre değişerek, etnik köken, dil, din olabildiği gibi, cinsel tercihler, uzun saç, küpe, mülteciler, göçmenler ve engelliler de olabiliyor. Continue reading »

Ara 142010
 

“Nefret suçları ve olayları mağdurlar üzerinde ‘sıradan’ suçlardan daha güçlü bir etkisi vardır: Tüm topluluklara bir mesaj gönderirler. Bu sözkonusu toplulukların toplumun parçası olmak hakkından bırakılmasıdır. “- Stephen Wessler, Center for the Prevention of Hate Violence, Amerika Birleşik Devletleri.

NEFRET SUÇU NEDİR?

Nefret suçu toplum içinde belli bir gruba karşı hoşgörüsüzlük saikiyle işlenen bir suçtur. Bir suçun nefret suçu olarak nitelendirilmesi için, şu iki kriteri karşılaması gerekir: Continue reading »

Eki 272010
 

Nefret suçlarıİçindekiler

Giriş

 • Nefret suçu ve nefret söylemi nedir? Niçin önemlidir?
 • Nefret suçları diğer suçlardan niçin farklıdır?
 • Nefret suçları teriminin ortaya çıkışı
 • Uluslararası hukukta nefret suçları
  • ABD hukukunda nefret suçları
  • AGİT katılımcısı ülkelerde nefret suçları
  • Avrupa Birliği hukukunda nefret suçları
 • Nefret söylemi, önyargılar ve medyanın rolü
 • Nefret suçları ve nefret söylemi üzerine verilerin toplanmasının önemi
 • Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek – Metodoloji – Proje ve çalışma hakkında bilgi
 • Çalışmanın sınırları
 • Bulgular – Çalışmanın sonuçları
 • Vakit Gazetesi ve köşe yazıları
 • Tavsiyeler
 • Kaynaklar Continue reading »
Eki 182010
 

Yazarlar: Altuğ Akın, Ayşe Kaymak, Burak Doğu, Eser Aygül, Günseli Bayraktutan-Sütcü, İlden Dirini, Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu

Önsöz’den …(Önsöz: Işık Barış Fidaner)

Günümüzde nefret söyleminin yayılma biçimleri, internet ve toplumsal paylaşım ağlarının (yeni medyanın) gündelik iletişim dokularında her gün yaratmakta olduğu değişimlerle yakından ilişkilidir. Gazete, radyo, televizyon, hatta cep telefonu gibi diğer temel iletişim teknolojilerinin aksine; yeni medya, etkileşimli kamusal alanlar yaratarak nefret söyleminin yaşam bulabileceği ve yeniden üretime girebileceği en elverişli ortamı sağlamıştır. Derlemenin ilk yazısında Mutlu Binark bu konuyu ele alarak, nefret söylemi ve yeni medyada yayılım biçimleri konusunda güncel ve akademik birçok çalışmayı aktarıyor. Nefret söyleminin cinsiyet, millet, ırk gibi farklı örnekleri ve kısıtlanmasına yönelik çalışmalar hakkında genel bir fikir oluşmasını sağlıyor. Continue reading »

Eki 162010
 

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak son yıllarda giderek yükselen ırkçılık, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan “nefret suçları”na bir tepki vermek, nefret suçlarının önlenmesi için kamuoyu oluşturmaya yönelik harcanan çabalara bir katkı sunmak ve yasal düzenlemelere dikkatleri çekmek için bu kitabı hazırladık. Elinizdeki kitap Türkiye’de ırkçılık, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan “nefret suçları”nın önlenmesi için konunun uzmanı olan akademisyenler, insan hakları savunucuları, araştırmacı ve yazarlarla yapılan bir dizi söyleşiden oluşmaktadır. Continue reading »