2011

 

Derneğimizin 2011 yılı içinde düzenlediği veya katıldığı etkinlikler ve çalışmalar:

 • 17 Aralık 2011: İzmir Barosu tarafından düzenlenen “Nefret Suçları-Nefret Söylemi” adlı toplantıya Derneğimiz adına Genel Başkan Cengiz Alğan konuşmacı olarak katıldı.
  İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özkan Yücel‘in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, diğer konuşmacılar Nükhet İpekçi İzet (Gazeteci & Yazar), Özlem Çolak (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğr. Üyesi) ve Kemal Göktaş (Gazeteci & Yazar) idi. Büyük çoğunluğu hukukçulardan oluşan toplantıya yaklaşık 150 kişi katıldı. Özlem Çolak’ın daha önce eşcinsellerle ilgili yaptığı bir çalışmaya dayanarak yaptığı nefret suçlarının teorik zemini sunuşunun ardından, gazeteci Kemal Göktaş nefret suçlarının Türiye’deki tarihsel kökenleri üzerine bir sunum yaptı. Cengiz Alğan da yakın dönemde işlenen Hrant Dink cinayeti, Malatya Zirve Yayınevi katliamı, Manisa Selendi’de Roman yurttaşlara yönelik toplu linç girişimleri gibi güncel örneklerden yola çıkarak, nefret suçlarında devletin ve medyanın rolü, bu suçlara karşı mücadelenin yöntem ve araçları üzerine bir sunum yaptı.
 • 17 Aralık 2011: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yeni anayasa yapma sürecine katılım teması ile organize ettiği “Bizsiz Olmaz” etkinliğinde Sosyal Değişim Derneği de yer aldı. 1Türkiye’nin farklı kentlerinden ve çalışma alanlarından seksene yakın sivil toplum örgütünün katılımı ile gerçekleşen etkinliklerde atölyeler düzenlenerek, sivil toplum örgütleri için ortak bir tutum ve strateji birlikteliğinin koşulları tartışıldı. Sosyal Değişim Derneği, anayasa çalışmalarının içinde yer almaya devam edecek.
 • 14-16 Aralık 2011: Sosyal Değişim Derneği’nden Erkin Erdoğan, Levent Şensever ve Murat Köylü, nefret suçlarına karşı ortak mücadele dinamiklerinin pekiştirilmesi amacı ile Ankara’da sivil toplum örgütleri ziyaretlerinde bulundular. Bu çerçevede İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL Derneği, Mazlum-Der, Pembe Hayat Derneği, Uçan Süpürge Derneği ve Yasama Derneği ile görüş alışverişinde bulunuldu.
 • 14 Aralık 2011: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Konseyi Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin düzenlediği “Ötekileştirilenler: LGBT Bireyler” adlı panelde nefret olgusu üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda Sosyal Değişim Derneği adına Murat Köylü‘nün sunumunda, olgu olarak nefret ile suça ve söyleme dönüştüğü durumlar tartışıldı. Panele katılan diğer sivil toplum örgütleri olan İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği ve Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği‘nden (SPoD) temsilciler de lezbiyen, gey, biseksüel, trans birey kavramları, eşitlik ve örgütlenme mücadeleleri, yasal durum ve karşılaşılan insan hakkı ihlalleri ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.
 • 10 Aralık 2011: Sosyal Değişim Derneği’nin diğer katılımcı kurumlarla ortak yürüttüğü “Su Hakkı” Projesi kapsamında, “Türkiye’de Su Krizini Derinleştiren Politikalar Paneli” gerçekleştirildi. Dr. Akgün İlhan’ın yeni çalışması “Yeni Bir Su Politikasına Doğru -Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler” adlı kitabın sunulduğu toplantıda, dünyada ve Türkiye’de suyun özelleştirilmesinin tarihsel gelişimi, bunun yarattığı sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel sorunlar ve bu sorunların çözülmesine yönelik yine dünyada ve Türkiye’deki alternatif arayışlar ele alındı.
 • 6 Aralık 2011: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde Boğaziçi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Kulubü’nün düzenlediği etkinliğe Sosyal Değişim Derneği Başkanı Cengiz Alğan ve Hrant Dink Vakfı’ndan Garen Aram Kapril konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, nefret söylemi, Avrupa’da ve Türkiye’de yorumlanışı, hangi grupların nasıl, ne şekilde ve hangi koşullarda nefret söylemi hedefi haline geldiği, Türkiye’de özellikle son yıllarda işlenen nefret suçları ve bu suçların ortaya çıkması sürecinde devletin ve medyanın rolü, bu suçların günlük hayatta kullanılan söylemlerden ne şekilde beslendiği gibi konulara değinildi. Cengiz Alğan, Türkiye’deki nefret suçları yasasının eksikliğini, ayrımcılığa karşı olan yasalarının uygulanmasındaki yanlışları örnekler üzerinden tartıştı.
 • 26 Kasım 2011: Sosyal Değişim Derneği’nin olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
 • 19-20 Kasım 2011: Sosyal Değişim Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)  işbirliğiyle yapılan “DiyalogFest: Nefret Suçları Karşıtı Buluşma” kapsamında çeşitli paneller, fotoğraf ve film gösterimleri ve Öteki Çizgiler adlı karikatür sergisi yer aldı.  19-20 Kasım tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’ndeki etkinliklere ek olarak 19 Kasım akşamı Taner Öngür, Yasemin Göksu, Bahar Sarah ve Cem Yıldız’ın katılımıyla Beyoğlu Romeo ve Juliet’te konser ve dans programı gerçekleşti. Etkinliklere katılan sanatçılar: Bahar Sarah (dansçı), Cem Yıldız (müzisyen), Fatih Pınar (fotoğrafçı), Gökçe Avenoğlu(fotoğrafçı), İzel Rozental (karikatürist), Miraz Bezar (Yönetmen), Nejla Osseiran (fotoğrafçı), Sarkis Paçacı (karikatürist), Seren Yüce (Yönetmen), Şule Ateş (Yönetmen), Tan Oral (karikatürist), Taner Öngür (müzisyen), Timurtaş Onan (Yönetmen), Tülay Karacaörenli (Yönetmen) ve Yasemin Göksu (Müzisyen) oldular. Festival kapsamında düzenlenen panellerin konu başlıkları ise şöyledi: “Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü: Dilin kemiği yok mu?,” “Yasalarda ve Sokakta Etnik Ayrımcılık,” “Uluslararası Deneyimler Işığında Kürt Sorununda Çatışma Çözümü Önerileri,” “Irkçılığın Oyun Alanı: Futbol,” “Din ve İnanç Özgürlüğü: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.”
 • 18 Kasım 2011: Sosyal Değişim Derneği’nin çağrıcılığında pek çok sivil toplum temsilcisi ile bireyin katılımıyla İstanbul’da nefret suçları yasası tartışıldı. Toplantıda kampanya için koordinasyon ve işbirliği olanakları paylaşıldı. Kampanya ortaklığının nefret suçları yasası dışında başka bir konuya odaklanmaması ve hiçbir toplumsal kesimi dışarıda bırakmayacak yasa taslağı için hukukçular ve sivil toplum ile ortak çalışma yapılması, toplantıda ortaklaşılan konular arasındaydı. Katılımcılar: Nil Mutluer, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – Zafer Kıraç, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu – Sema Yakar, Avukat Fırat Söyle, Helsinki Yurttaşlar Derneği – Avukat Erdal Doğan, Avukat Özlem Altıparmak, Avukat Cem Altıparmak, Özürlüler Vakfı – Kemal Polat, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi – Cengiz Alğan, Türkiye Sakatlar Derneği – Ali Güler, Atilla Uzun, Yrd. Doç. Asuman İnceoğlu, Sosyolog Zeynep Atamer, Savunma Avukatları Derneği – Sıddık Öne, Uluslararası Af Örgütü – Ceyda Yetkiner, Sosyal Değişim Derneği – Levent Şensever, Murat Köylü; CHP, Mv. Danışmanı Muharrem Erdem, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı – Dr. Muhtar Çokar, Medya Derneği – Rana Şenol, Erge Özcan; Musevi Cemaati – Deniz Saporta, Uçan Süpürge – Sibel Güneş, Açık Radyo – Seçil Türkkan, Fatih Üniversitesi öğrencileri Merve Demirbaş, Ayşe Öncü, Salih Narman, Merve Karabağlı, Gözde Görür, Bilge Çağlan, Dicle Önder, Salih Ünal. Mülteci-Der, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Haklarını Araştırma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi ise yoğunluk nedeniyle toplantıya katılamadılar.
 • 16 Ekim 2011: Sosyal Değişim Derneği’nden F. Levent Şensever, Yeşil Gazete tarafından düzenlenen “Alternatif Medya Şenliği’nde Medyada Nefret Söylemi” paneline konuşmacı olarak katıldı. Şensever, özellikle nefret suçu ile söylemi arasında kategorik farklara ve örtüşme hallerine dikkat çekerken, medyanın ürettiği hedef gösteren düşmanlaştırıcı söylemlerin nasıl suça dönüşebildiğini vurguladı.  Ayrıca, Sosyal Değişim Derneği tarafından yayına dönüştürülen “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl 10 Örnek” çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Panelin moderatörlüğünü Sosyal Değişim Derneği Danışma Kurulu üyesi Prof. Yasemin İnceoğlu yaparken diğer konuşmacılar Alternatif Bilişim Derneği’nden İlden Dirini ve Yeşil Gazete’den Murat Köylü idi.
 • 1 Ekim 2011: Sosyal Değişim Derneği tarafından düzenlenen “Nefret Suçları Yasası için Strateji Arayışı Semineri” Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nden (ODIHR) Nefret Suçu Uzmanı Carolyn Bys, ABD’li sivil toplum örgütü, Karalama Karşıtı Birlik (ADL) Doğu Eyaletleri Sivil Haklar Bölge Hukuk Danışmanı Robert O. Trestan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu yaptı. Sunumlar sonrasında, nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin teknik özellikleri, Türkiye’de kanunlaşma süreci ve olası kampanya faaliyetleri ile ilgili atölye çalışması yapıldı. Seminere özellikle hukukçular, siyaset bilimciler ve nefret suçları alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu etkinliği Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) ve Global Dialogue destekledi.
 • 30 Eylül 2011: Sosyal Değişim Derneği ile DurDe’nin ortaklaşa düzenlediği “Yeni Anayasa’ya Doğru Nefret Suçları” paneli, anayasa hukukçusu Yrd. Doç. Levent Korkut, hukukçu yazar Orhan Kemal Cengiz ve Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Doç. Osman Can’ın katılımı ile gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü Nurcan Kaya yaptı. Etkinliğe ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, hukukçu, akademisyen, öğrenci ve ilgili kişi katıldı.
 • 27 Eylül 2011: Derneğimiz adına Murat Köylü, Heinrich Böll İstanbul yetkilisi Ulrike Dufner ve Semahat Sevim ile dernek etkinlikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla görüştü. Köylü, görüşmede Heinrich Böll yetkililerini derneğimizin yürütmekte olduğu nefret suçları çalışmaları, nefret suçları yasası taslağı, platform çalışmaları ve uluslararası ilişkiler konusunda bilgilendirdi.
 • 25 Eylül 2011: Dernek Başkanı Cengiz Alğan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Nefret Suçları, Medya ve Yargı” başlıklı panelde, nefret suçlarının medyaya yansıma biçimi ele alındı. Yazılı basından örneklerle ele alınan medyadaki nefret söylemi toplantısının diğer konuşmacısı, derneğimizin yakın ilişkide olduğu İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun idi. Bu toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı.
 • 23 Eylül 2011: Bu yıl ikincisi düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamında iki toplantıya dernek başkanı Cengiz Alğan konuşmacı olarak katıldı. 23 Eylül 2011’deki “Avrupa’da ve Türkiye’de Yükselen Irkçılık” başlıklı paneldeki sunumda cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan ırkçı ayrımcılık uygulamalarına değinen Alğan, sivil toplumun ırkçılık ve nefret suçları bağlamında yürütebileceği mücadelelere de değindi. Panelin diğer konuşmacıları Herman Dworczak (Avusturya Sosyal Forumu), Matyas Benyik (Macaristan Sosyal Forumu) ve Engin Demir (BDP Siyaset Akademisi) idi. Toplantıya yaklaşık 50 dinleyici katıldı.
 • 21-25 Eylül 2011: Mezopotamya Sosyal Forumu’nun (MSF) ikinci büyük buluşması Diyarbakır’da yapıldı. Foruma Arjantin, Ekvador, Brezilya, İtalya, Almanya, Rusya, Mısır, Tunus, Lübnan, Filistin, Yemen, Irak, Federal Kürdistan Bölgesi, İran, Suriye, Türkiye, Ermenistan, Fransa, Cameron ve Nijer gibi ülkelerden çok sayıda aktivist katıldı. Derneğimizin yürüttüğü ve katılımcıları arasında olan “Su Hakkı Kampanyası” foruma bir toplantı ve stand ile katıldı. “Su Hakkı” başlığıyla Ekoloji Çadırında yapılan toplantıda konuşmacı olarak Erkin Erdoğan , Recep Akdağ, Valeria Gambino (Un Ponte Per – İtalya) ve Eren Dağıstanlı (Karadeniz İsyanda Platformu) yer aldı.
 • 7 Eylül 2011: Dernek Genel Sekreteri F. Levent Şensever, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) üyelerine nefret suçları konusunda bir sunuş yaptı. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı toplantıda, nefret suçları nedir, niçin önemlidir, vb temel bilgilerin yanı sıra, derneğin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantı, nefret suçları kampanyasına  İFSAK üyelerinin fotoğraf çalışmalarıyla yapabileceği katkı konusunda bilgilenme amacıyla gerçekleştirildi. İFSAK Yönetimi, Sosyal Değişim Derneği ile işbirliği içinde önümüzdeki dönemde üyelerine nefret suçları eğitimleri düzenleyecek.
 • 3-4 Ağustos 2011: Sosyal Değişim Derneği’nin yürüttüğü ve katılımcı kuruluşlar arasında yer aldığı “Su Hakkı” Projesi kapsamında Batman’da gerçekleştirdik. Yerel yönetimler arasında işbirliğini ve uygulanabilir alternatif bir su politikasının oluşmasına hizmet etmesini hedeflediğimiz atölye çalışmasının organizasyonu yine Diyarbakır’ın Su ve Kanalizasyon idaresi (DİSKİ) ,Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği ve Su Hakkı Kampanyasının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Atölyeye 15 kişi yerel yönetim birimleri, 5 kişi sivil toplum kuruluşları, odalar ve kampanya aktivistlerinden olmak üzere yirmi kişi katıldı.
 • 5-7 Temmuz 2011: Derneğimizin düzenlediği, “Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri için Nefret Suçları Semineri“,  Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle ve 25 kişinin katılımıyla, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı – Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (AGİT – ODIHR) ve Karalama Karşıtı Birlik (ADL) kurumlarından uzmanlar tarafından verildi. Seminerde, Hoşgörüsüzlüğün Doğası ve Etkilerinin Araştırılması; Nefret Suçu Kavramı ve Önyargı Göstergeleri; Sınırların Keşfi: Nefret Suçları ve Ayrımcılık/İfade Özgürlüğü arasındaki Farklılıklar ve Kesişmeler; ODIHR’ın nefret suçlarına karşı mücadelede sivil toplum desteği gibi konular işlendi.
 • 4-5 Temmuz 2011: Sosyal Değişim Derneği’nin yürüttüğü ve katılımcı kuruluşlar arasında yer aldığı “Su Hakkı” Projesi kapsamında, Van’da yukarıda belirlediğimiz temel yaklaşım çerçevesinde kapasite geliştirme atölyesinin ilki gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına Başkale, Edremit, Hakkari, Güroymak, Yüksekova, Ovacık, Van, Bostaniçi ve Dikili Belediye’sinden toplam 13 kişi katıldı. GABB’dan 3 kişi, Elazığ- İHD, Van- İnşaat Mühendisleri Odası, Mezopotamya Sosyal Forumu, Van- Kent Konseyi Gençlik Merkezi,  Diyarbakır- Sağlık Emekçileri Sendikası ile Boğaziçi Üniversitesi’nden birer kişi ile toplam 6 kişi sivil toplum kuruluşu ve odalardan katılım gerçekleşti. Atölye çalışmasının açılış konuşmaları, Su Hakkı Kampanyası adına Nuran Yüce’nin atölye çalışmasına neden gerek duyduğumuzu anlatan konuşmasının ardından, GABB Genel Sekreteri İsmail Doğan, Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve Van Belediye Başkanı Bekir Kaya tarafından yapıldı.
 • 25 Haziran 2011: Derneğimiz tarafından nefret suçlarına ilişkin yürütülecek bir yasal mevzuat çalışmasına ilişkin hukukçulardan oluşan bir çalışma grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin yasal mevzuat çalışması için yapılabilecek çalışmalar ve alınacak yol tartışıldı.
 • 16 Haziran 2011: Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı’nın eş koordinatörlüğünü yürüten İKSV’nin gerçekleştirdiği toplantıya derneğimiz adına Metin Algan temsilci olarak katıldı.
 • 15-17 Nisan 2011: Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi ve Sosyal Değişim Derneği olarak, Türkiye’de nefret suçları olgusunu besleyen koşulları sorgulamak ve nefret suçları ile nefret söylemi konusunda yerel ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla, 15-17 Nisan 2011 tarihlerinde bir Uluslararası Nefret Suçları Konferansı düzenledik. Konferansa 32 konuşmacı ve 500’ün üzerinde kişi katıldı.
 • 27 Mart 2011: Eğitim Gönüllüleri Vakfı organizasyonuyla Fatih’te medya okuma atölyesi düzenledik. Çalışmaya 20 öğrenci katıldı.
 • 26 Şubat 2011: Derneğimizin üçüncü yılı vesilesiyle İstanbul’da, Taxim Hill Oteli’nde düzenlediğimiz partiye 200’ün üzerinde üye ve dostumuz katıldı.
 • 26 Şubat 2011: Derneğimizin oluşturmayı planladığı “Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Merkezi”nin kuruluşuna dair bilgi alışverişinde bulunmak ve deneyimleri paylaşmak üzere düzenlediği çalışma toplantısı İstanbul’da, Taxim Hill Otel’de gerçekleştirildi. Hedefleri açısından son derece başarılı geçen toplantıya, Danimarka, ABD, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Rusya’dan sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı‘dan (AGİT) da bir uzman katıldı. Toplantıya Türkiye’den katılanlar arasında ise Belma Akçura, Cengiz Aktar, Denis Ojalvo, Ferhat Boratav, Mihail Vasiliadis, Oral Çalışlar, Yasemin İnceoğlu, Yavuz Baydar gibi isimler vardı.
 • 20 Şubat 2011Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Baki Koşar Nefret Suçları ile Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde, derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Zeynep Atamer “Ayrımcılık ve Nefret Suçları Karşıtı Sivil Ağlar” toplantısına konuşmacı olarak katıldı.
 • 8 Şubat 2011Pozitif Yaşam Derneği tarafından yürütülen ““HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık yaratma” projesi kapsamında 8 Şubat 2011 günü düzenlenen “Yasal Çerçeve Oluşturmada İş Birliği Arama Toplantısı”na derneğimizin Genel Sekreteri F. Levent Şensever katıldı.
 • 21 Ocak 2011: Irkçılığa karşı Avrupa çapında örgütlü bir network olan European Grassroots Antiracist Movement‘ın (EGAM) ırkçı ayrımcılığa karşı aynı anda 20 ülkede düzenleyeceği “European Testing Night” adlı etkinlik çerçevesinde düzenlenen eğitim atölyesine derneğimizin çalışanları katıldı. Atölye, EGAM’ın Genel Sekreteri Benjamin Abtan tarafından verildi.
 • 20 Ocak 2011Türk-Ermeni STK’ları İletişim Ağı Projesi‘nin (TANGO) sivil toplum kuruluşları arasında daha fazla işbirliği yapılması ve yeni ortaklıklar kurulması amacıyla gerçekleştirdiği platform çalışması kapsamında, Kadir Has Universitesi Merkez Kampüsü’nde düzenlediği etkinliğe katıldık.
 • 20 Ocak 2011: ABD’de faaliyet sürdüren bir sivil toplum kuruluşu olan HasNa ile işbirliği olanakları konusunda görüşme yaptık.
 • 13-14 Ocak 2011: Dernek Başkanı Cengiz Alğan, Diyarbakır’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla nefret suçları konusunda yürüttüğümüz çalışmalar ve işbirliği olanaklarını görüştü.
 • 5 Ocak 2011: Sosyal Değişim Derneği ve DurDe işbirliğiyle Darüşşafaka Lisesi’nde “Medyada ırkçı, ayrımcı söylemler” başlık bir atölye düzenledik. Çalışmaya 21 liseden 26 öğrenci katıldı.