2009

 

Derneğimizin 2009 yılı içinde düzenlediği veya katıldığı etkinlikler ve çalışmalar:

 • 26 Şubat 2009: Sosyal Değişim Derneği kuruldu.
 • 1 Mayıs 2009: “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” projesi başladı.
 • 20 Mayıs 2009: Proje çerçevesinde atölye çalışması düzenlendi. Projede sunum yapanlar:
  • İletişim: Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu,
  • Medyada söylem/içerik analizi: Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden, öğretim üyesi Esra Ercan Bilgiç,
  • Hukuk: Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nden Araştırma Görevlisi Ulaş Karan,
  • Sosyoloji: Özlem Çolak, Lambdaistanbul gönüllüsü.
 • 13 Haziran 2009: İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Hakan Ataman’la bir başka atölye çalışması daha gerçekleştirildi. Bu çalışma daha çok tarama sırasında ortaya çıkan pratik sorunlar ve örnekler üzerinden yürütüldü. Bu atölye sadece tarama ekibi ve proje koordinatörleriyle sınırlı tutuldu.
 • 26 Haziran 2009: Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle bir toplantı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Bürosu’ndan Av. Elif Selen Ay ile mülteciler konusunda çalışmalar yürüten Klinik Psikolog Harika Yücel katıldı. Toplantıya yaklaşık 35 kişilik bir katılım gerçekleşti ve konu aynı zamanda nefret suçları bağlamında ele alındı.
 • 3 Temmuz 2009: “Türkiye’de ırkçılıkla mücadele ve BM sözleşmelerinin önemi” başlığıyla bir panel düzenledik. Panelde Minority Rights Group International (MRG) Türkiye temsilci Nurcan Kaya ile proje Danışma Kurulu üyesi Cengiz Aktar konuşmacı olarak yer aldı. Nurcan Kaya, o dönemde BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin Türkiye Raporu toplantısına katılmıştı. Bize bu tür çalışmaların yürütülmesine ilişkin zengin deneyimlerini aktardı.
 • 26-29 Eylül 2009: Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Sosyal Forumu’na katıldık ve forum süresince çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır Belediyesi Başkan Danışmanı Şeyhmus Diken ve Diyarbakır Belediyesi Dış İlişkiler Danışmanı Ebru Ökmen ile görüştük.
 • 10 Ekim 2009: Birinci Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
 • 13 Ekim 2009: “Medyada nefret suçları” başlığıyla bir panel düzenledik. Panelde konuşmacı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doç. Dr. Aslı Tunç yer aldı. Panel sırasında medyanın nefret suçlarının yaygınlaşmasındaki rolü, okuyucular olarak ne yapabiliriz ve aktivistler olarak ne yapmalıyız gibi sorulara yanıt aradık. Toplantıya yaklaşık 30 kişi katıldı.
 • 11 Aralık 2009: “Nefret suçları ve ırkçılığa karşı medya izleme atölyesi” düzenledik. Bu atölye çalışması, 2010 yılı içinde yapılması planlanan güncel medya izleme çalışmalarına katılması hedeflenen gönüllülerin eğitimini amaçlamaktaydı. Çalışmaya 10 kişi katıldı.
 • 12 Aralık 2009: Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği, “Medya’da Nefret Söylemi’nin İzlenmesi Çalışma Toplantısı”na katıldık.
 • 24 Aralık 2009: İkinci Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.