2010

 

Derneğimizin 2010 yılı içinde düzenlediği veya katıldığı etkinlikler ve çalışmalar:

 • 5 Ocak 2010: Ankara’da düzenlediğimiz nefret suçları karşıtı platform toplantısına 40’ın üzerinde katılım oldu.
 • 8 Ocak 2010: Nefret suçları ve ırkçılığa karşı medya izleme atölyesi düzenledik. Atölye çalışması, medya izlenmesinin kolektif yürütülmesi ve gönüllü olarak destek vereceklerin eğitimi amacıyla düzenlendi. Atölyeye 11 kişi katıldı.
 • 13 Ocak 2010: Nefret suçları karşıtı platform çalışması çerçevesinde, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan toplantının ön hazırlığı niteliğinde bir toplantı yaptık. Toplantıya 15 kişi katıldı.
 • 29 Ocak 2010: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri: Kavramlar, Hukuksal Temeller, İzleme ve Belgeleme” atölyesinde proje çalışmamız konusunda bir sunuş yaptık.
 • 6 Şubat 2010: İzmir’de nefret suçları karşıtı platform girişiminin ikinci toplantısını düzenledik.
 • 7 Şubat 2010: İzmir’de ikincisi düzenlenen “Baki Koşar Nefret Suçları ile Mücadele Haftası”nda, dernek Yönetim Kurulu üyemiz F. Levent Şensever, “Nefret Söylemi ve Medya Üzerine” adlı toplantıda da konuşmacı olarak proje çalışmasını ele aldığı bir sunum yaptı.
 • 20 Mart 2010: İstanbul’da düzenlediğimiz nefret suçları karşıtı platform toplantısına 150’nin üzerinde katılım oldu. Bu toplantıda proje Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, “Medyada nefret söylemi” ve yine projemize aktif destek veren Arş. Gör. Ulaş Karan ise “Nefret suçlarının hukuki boyutu” konulu sunuş yaptı.
 • 3-4 Nisan 2010: İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin  Ankara’da düzenlediği “Regional Dialogue on Human Rights: The Balkans and Turkey” toplantısına katıldık. Toplantının gündemi bir “Balkan ağı ” oluşturmaktı ve nefret söylemi ile mücadele de tartışılan konulardan biriydi.
 • 8 Nisan 2010: Dernek Başkanı Cengiz Alğan TRT Türk televizyon kanalında Uluslararası Hrant Dink Vakfı’ndan Özlem Dalkıran ile birlikte, derneğimizin Danışma Kurulu’nda yer alan Işın Eliçin’in yönettiği “Nefret Suçları ve Nefret Söylemi” konulu bir programa çıktı. Yarım saat süren programda derneğin nefret suçları çalışmaları da anlatıldı.
 • 9-11 Nisan 2010: Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği, “İnciten Sözler, Yaralayan Fiiller: Nefret Söylemi ve Nefret Suçlar” adlı konferansa aktif olarak katıldık. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Alğan konferansta proje çalışmamız hakkında bilgi verdi. Konferansın basında duyurusu sırasında derneğimizin adı da yaygın olarak yer aldı.
 • 20 Nisan 2010: Dernek Yönetim Kurulu üyemiz F. Levent Şensever, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Çokkültürlülük ve Sanat” dersine girerek, “Ayrımcılıkla mücadele, kültürel çeşitlilik yaklaşımları, nefret suçları” konusundaki deneyimlerimizi aktardı.
 • 29 Nisan 2010: Derneğimizin yürüttüğü “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” projesinin sonuçlarının yer aldığı kitapçık ve proje bulgularını sunmak üzere bir basın toplantısı düzenlendi. Çalışma sonuçları basında geniş yer aldı (sitede linkler bulunabilir).
 • 5 Haziran 2010: Düzenlemeyi planladığımız yasa kampanyası kapsamında hukukçularla bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirdik. Daha çok beyin fırtınası tarzında geçen toplantıda kampanyanın örgütlenmesine ilişkin sorunları ve olanakları konuştuk. Toplantıya Global Dialogue adına Nurcan Kaya ve Nayat Karaköse, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Asuman İnceoğlu, aynı üniversitenin İnsan Hakları Merkezi’nden Ulaş Karan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Tolga Şirin katıldı.
 • 1-4 Temmuz 2010: Derneğimizin diğer paydaş kurumlarla (Hasankeyfi Yaşatalım Kampanyası, KEG ve SODEV) yürütmekte olduğu “Su Hakkı” Projesi Avrupa Sosyal Forumu kapsamında 3 etkinlik düzenledi. Bu toplantılara Sebahat Tuncel (İstanbul BDP Milletvekili), Ercan Ayboğa ( Rosa Luxemburg Vakfı), Guillemo Amorebieta ( ABSA, Arjantin), Annette Groth ( Alman Sol Parti Milletvekili) gibi isimler de katıldı.
 • 10-11 Temmuz 2010: Ankara’da Alevi Dernekleri ile Alevi Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı”na katıldık. Toplantıda derneğimizin Genel Sekreteri F. Levent Şensever, yürütmüş olduğumuz “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” projesinin sonuçlarına ilişkin bir sunuş yaptı.
 • 19-20 Temmuz 2010: Proje ekibinin katılımı ve TACSO’nun desteğiyle medya stratejisi konusunda iki günlük bir grup çalışması düzenledik. Bu eğitim çalışması aralıklarla kasım ayına kadar sürdü.
 • 23 Temmuz 2010: Dernek Başkanı Cengiz Alğan TRT Türk kanalında sabah saat 10.00’da 50 dakika süren bir programa katıldı. Programda başka konuk yoktu ve ekranın altındaki bantta Sosyal Değişim Derneği yazıyordu. Programda temel olarak nefret suçları ve Avrupa’da yükselen İslamofobi ele alındı.
 • 23 Temmuz 2010: Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Raporu” sunuş toplantısına katıldık. Toplantıda derneğimizin yanı sıra çok sayıda ayrımcılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşları yer aldı. Rapor, Türkiye’de ayrımcılık konusunda bir envanter çıkarılması ve haritalama çalışmasının ürünü olması bakımından bizim yürüteceğimiz yasa kampanyası açısından çok yararlı bilgiler edinmemize olanak sağladı. Aynı gün, Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Karadeniz Barış Ağı Projesi – Tanıtım Toplantısı”na katıldık.
 • 31 Temmuz 2010: Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından yazılı ve görsel basındaki nefret söyleminin açığa çıkartılması ve bu söyleme yönelik tepkiyi ortaklaştırmak amacıyla düzenlenen güç birliği arama toplantısına katıldık.
 • 27 Ağustos 2010: Toplum Gönüllüleri Vakfı yetkililerine nefret suçları konusunda yürüttüğümüz çalışmalar konusunda bilgi verdik ve işbirliği olanaklarını konuştuk.
 • 20 Eylül 2010: STGM’nin desteği ile proje çalışanlarına “lobicilik ve raporlama” eğitim çalışması düzenlendi. Eğitim, STGM çalışanlarından Nejat Taştan tarafından verildi.
 • 21 Eylül 2010: UNESCO ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Güneydoğu Avrupa medyası ve AB normlarına uyum” projesi kapsamında “medyada özdenetim ve ombudsmanlık uygulamaları” toplantısına derneğimiz adına Ahmet Yıldırım katıldı. Toplantıda yaptığımız medya izleme çalışmalarından örnekler sunduk.
 • 24 Eylül 2010: Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ile nefret suçları kampanyası konusunu görüştük ve görüşlerini aldık. Aynı gün Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi ve gazeteci Cengiz Aktar ile yine kampanya konusunu görüştük.
 • 25 Eylül 2010: Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan 25 kişilik bir öğrenci grubu derneğimizi ziyaret etti. Gruba derneğimizin yürüttüğü nefret suçları konusunda çalışmalarımızla ilgili bilgi verildi.
 • 27 Eylül 2010: Gazeteci Ruşen Çakır ile nefret suçları kampanyamız ve medyanın rolü üzerine görüştük.
 • 28 Eylül 2010: Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi ve derneğimizin Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve gazeteci Oral Çalışlar ile nefret suçları kampanyası konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
 • 1 Ekim 2010: Uluslararası Hrant Dink Vakfı ile görüşüldü. İki kurumun nefret söylemi ve nefret suçları konusunda yürüttüğü benzer çalışmalar gözden geçirildi ve bu çalışmalara karşılıklı destek verilmesine ilişkin ayrıntılar konuşuldu.
 • 1 Ekim 2010: Ankara’da nefret suçlarına karşı oluşturulması planlanan platform çerçevesinde çeşitli kurumlarla görüşüldü. Görüşülen kurumlar arasında İHAD, İHOP, KAOS-GL ve STGM de bulunuyordu.
 • 2 Ekim 2010: Ankara’da nefret suçlarına karşı platform girişimi toplantısı düzenlendi.
 • 16 Ekim 2010: İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Nefret Suçlarının Önlenmesi Etkinlikleri I’e katıldık.
 • 20 Ekim 2010: Şalom gazetesi ile nefret suçları ve antisemitizm konuları görüşüldü.
 • 25 Ekim 2010: Açık Toplum Vakfı yetkilileri ve CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav ile nefret söylemi ve nefret suçları izleme çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
 • 28 Ekim 2010: ABD’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu HasNa Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Betil ile yürüttüğümüz nefret suçları karşıtı çalışmalar konusu ve işbirliği olasılıkları görüşüldü.
 • 1 Kasım 2010: Nefret suçları konusunda sanatçılar, yazarlar ve medya mensuplarına bir brifing verildi ve başlatılacak nefret suçları karşıtı kampanyaya ilişkin görüşler tartışıldı. Toplantıya yaklaşık 45 kişi katıldı.
 • Kasım ayı başı: Akdeniz network’u kapsamında Anna Lindh Vakfı’nın açtığı fona İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti’nden paydaşlarla yapılan üç ayrı proje başvurusunda yer aldık.
 • 5-6 Kasım 2010: Derneğimizin diğer paydaşlarla (Hasankeyfi Yaşatalım Kampanyası, KEG ve SODEV) birlikte yürüttüğü “Su Hakkı” projesi çerçevesinde Diyarbakır’da “Uluslararası Su Hakkı Sempozyumu” düzenlendi.
 • 6 Kasım 2010: İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Nefret Suçlarının Önlenmesi Etkinlikleri II”ye katıldık.
 • 12 Kasım 2010: Hrant Dink Vakfı’nın çağrısıyla gerçekleşen “nefret söylemine karşı koordinasyon” toplantısına katıldık.
 • 25 Kasım 2010: Pembe Hayat Derneği’nin Ankara’da düzenlediği “Nefret Suçları Mağduru Trans Bireyleri Anma Buluşması”nda dernek başkanımız Cengiz Alğan “Nefret Suçları & Mevzuat Tartışmaları” konulu oturuma konuşmacı olarak katıldı.
 • 27 Kasım 2010: İzmir’de nefret suçlarına karşı mücadelede ortak bir platform oluşturmak üzere bir forum düzenledik. Platform toplantısı, daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan toplantıların devamı niteliğindeydi.
 • Aralık ayı başı: Sosyal Değişim Derneği’nin  katkıda bulunduğu ve dernek Genel Sekreteri Levent Şensever’in hazırladığı Metis ajandası, bu yıl “Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Nefret Suçlarına Karşı” teması altında derlenen 20 ayrı başlıkta bilgilendirici yazıları içeriyor. Ajandada ayrıca ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları konusunda önemli günler ve alıntılar da yer alıyor.
 • 2 Aralık 2010: Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanlık Ofisi, “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” adlı çalışmamızın sonuçlarının yer aldığı kitapçığın derslerde kaynak olarak kullanılacağını açıkladı.
 • 3 Aralık 2010: Nefret söylemine karşı koordinasyonun ikinci toplantısına katıldık.
 • 11 Aralık 2010: İstanbul’da düzenlenen Ahmet Kaya’yı Anma Gecesi’nde stant açtık. Standımızda sergilediğimiz medyada nefret söylemi örneklerinden oluşan gazete kupürleri büyük ilgi gördü. Etkinlikte “nefret suçları yasası” talebimizi içeren imza kampanyamız için çok sayıda imza topladık.
 • 15 Aralık 2010: İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’un düzenlediği “Nefret Suçları” panelinde dernek başkanımız konuşmacı olarak yer aldı.
 • 17 Aralık 2010: İstanbul’da nefret suçları yasa kampanyası kapsamında uzun süredir hazırlıkları sürdürülen iki günlük etkinlikler başladı. İlk gün konuşmacılar arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Taşkın Tankut Soykan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nde Araş. Gör. Ulaş Karan ve Global Dialogue temsilcisi Nurcan Kaya yer aldı. Aynı akşam toplam 8 müzik grubu ve sanatçının ve toplantılara katılan STK temsilcilerinin de katılımıyla bir parti düzenlendi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı gecede tiyatro sanatçısı Gökçe Sezer sunuculuk yaptı. Kampanya için senarist Neşe Şen’in sözlerini yazdığı ve besteci Cem Yıldız’ın bestelediği “Nefretme” adlı şarkı gecede ilk kez canlı olarak seslendirildi.
 • 18 Aralık 2010: İkinci gün etkinlikleri Ümit Kıvanç’ın hazırladığı Ahmet Kaya belgeseli gösterimi ile başladı. Ardından atölyelere geçildi. Pozitif Yaşam Derneği HIV pozitif bireylere yönelik ayrımcı yaklaşımları konu alan bir atölye gerçekleştirdi. Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Sosyal Değişim Derneği’nin gerçekleştirdiği atölye ise her iki kurumun daha önce yaptığı medya çalışmasının sonuçları üzerinden tartışmalarla yapıldı. Etkinliklerin sonunda düzenlenen forumda nefret söylemi/suçu mağdurlarının temsilcilerinin kısa sunumları ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu bölümde şu STK’lar sunum yaptı: İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Mülteci Der, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Hrant Dink Vakfı, Pozitif Yaşam Derneği, Pembe Hayat Derneği, İstanbul LGBTT, Hrant’ın Arkadaşları Grubu. Çalışmalara katılan diğer STK’lar ve katılımcılardan bazıları: Protestan Kiliseler Derneği, Edirne Roman Derneği, Manisa Selendi davası avukatı Hilal Küey.