Make hate crimes history

 

Sosyal Değişim Derneği, ırkçılık, etnik ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı diyalog ve kültürel çeşitlilik doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerine nefret suçları karşıtı bir proje ile devam etmektedir.

Proje çerçevesinde yürütülecek olan nefret suçları karşıtı kampanya faaliyetleri arasında ırkçılık ve nefret suçları karşıtı bir festival; nefret suçları konusunda uluslararası bir konferans; nefret suçları karşıtı bir platform oluşturulması ve nefret suçlarını izleme gibi etkinlikler yer alacaktır. Bütün bu faaliyetler, çalışmanın nihai amacı olan “nefret suçları yasası” çıkarılmasının teşvik edilmesine yönelik kampanyanın faaliyetleridir. Proje Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Global Dialogue tarafından desteklenmektedir.

Kampanyanın temel etkinlikleri şunlardır:

» Nefret Suçları Yasası Kampanyası

Nefret suçları önyargının şiddet içeren dışavurumudur ve bu tür suçlar iyi araştırılmaz ve cezalandırılmazsa, toplumda adalet duygusu ve hukukun üstünlüğüne olan inancın zedelenmesi söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kampanya kapsamında bir yasa taslağı önerisi hazırlanacak, meclise ve siyasi partilere yapılacak ziyaretlerle bu yasanın önemi ve gereği anlatılacak ve kamuoyunun nefret suçları konusunda bilgilendirilmesi için çaba harcanacaktır.

» Nefret Suçları, Irkçılık ve Etnik Ayrımcılık Karşıtı Platform

Ülkenin 7 bölgesinden, ilgili konularda çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin bir araya geleceği bu platform deneyimlerin ve çalışmaların ortak bir havuzda paylaşılmasını hedeflemektedir. Farklı gruplar ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, zengin bir deneyim ve fikir paylaşımı ortamı sunacaktır. Yılda bir kez bütün platform üyelerinin toplanacağı bir forum yapılmasının yanı sıra, platformun iletişimini sürekli ve canlı kılacak bir ağ kurulacaktır.

» Festival

Toplumdaki hoşgörüsüzlüğe ve nefret suçlarına dikkat çekmek üzere her yıl bir festival düzenlenecektir. Festival kapsamında sergi, performans, konser, film gösterimi gibi etkinlikler yer alacak, söyleşi ve atölyeler düzenlenecektir. Bu yıl Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan festival iki gün sürecek; 2011 yılından itibaren ise her yıl uluslararası katılımla düzenlenecek bir etkinlik olarak planlanmaktadır.

» Nefret Suçları ve Ayrımcılık üzerine Uluslararası Konferans

Konferansın amacı nefret suçları konusunda farkındalık yaratmak ve konuya dikkat çekmektir. İlgili konular üzerine çalışan uluslararası ağlar ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konferansa davet edilecek, konferans süresince çeşitli atölyeler, paneller ve seminerler düzenlenecektir.

» İzleme Merkezi

Veri toplanması, olayların kategorize edilmesi, eğilimlerin saptanması ve buna bağlı olarak nefret suçlarını önleyici tedbirlerin alınabilmesi için önemlidir. İzleme merkezi, ulusal medyayı izleyerek, Türkiye’deki nefret suçları vakalarına ilişkin verileri derleyip, yılda en az bir kere olmak üzere bir rapor yayımlayacak.

» Nefret Suçları üzerine Eğitim Seminerleri

Nefret suçları üzerine eğitim seminerleri, ülkenin 7 farklı bölgesinde gerçekleştirilecektir. Eğitim seminerleri, platform toplantıları ile paralel yürütülecektir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi bu eğitimlere teknik ve profesyonel destek verecektir.

Destekleyen kurumlar:

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)

______________________________

Global Dialogue