Kas 082013
 

Ocak-Haziran-2013-inanc-ozgurlugu-hakkini-izleme-raporuNorveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin (NHC:İÖG) Türkiye’de Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkı ile ilgili olarak yaşanan gelişmeleri uluslararası insan hakları hukukunu temel alarak değerlendirdiği rapor yayınlandı.  İzleme raporunun amacı, “inanç özgürlüğü hakkına ilişkin sistematik bir değerlendirme yaparak kalıpları ortaya çıkarmak ve inanç özgürlüğü hakkının etkin bir şekilde korunması için atılması gereken adımlar konusunda öneriler sunmak” olarak açıklandı.

Raporda, inanç özgürlüğü hakkı, bu hakkın temel bileşenlerini oluşturan, inanma, inancını değiştirme, inancını ibadet, öğretim, uygulama ve törenlerle açıklama hakları başlıkları altında inceleniyor. Continue reading »

Şub 032013
 

 

Oca 042013
 

Nefret Suçları Bülteni – Aralık 2012

 

Kas 212010
 

Her yıl bir tema çerçevesinde hazırlanması planlanan, geçtiğimiz yıl Ermenistan’ı konu edinen Hrant Dink Vakfı’nın 2011 Ajandası ‘Kalabalıklar’ temasıyla çıktı. Türkçe-İngilizce ve Ermenice olarak üç dilde hazırlanan ajandada yılın her haftasında işlenen bir ‘kalabalık’a pek çok tarihi fotoğraf eşlik ediyor.

Güçlülere karşı ezilenlerin sözünü tarihin sahnesine çıkaran, dayanışmayı, cesareti ve direnişi yücelten kalabalıkların yanı sıra linçleri, katliamları, otoriter rejimleri, devlet güdümlü saldırganlığı doğuran kalabalıklar da ajandada yer alıyor. Continue reading »