Haz 182013
 

nefret-soylemi-unesco-sosyal-degisim-dernegi-2UNESCO – Enformasyon ve İletişim Sektörü ve Avrupa Komisyonu ortaklığında yürütülen “Güneydoğu Avrupa’da Medyanın Hesap Verebilirliği” projesi çerçevesinde ocak ayından bu yana gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarının beşincisi 15 Haziran 2013, Cumartesi günü İstanbul’da Armada Otel’de gerçekleştirildi. Proje kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen “Çevrimiçi Nefret Söylemi” başlıklı yuvarlak masa toplantısını Sosyal Değişim Derneği düzenledi.  Etkinlik medya dünyasının önemli isimleri, nefret söylemi uzmanları, medya okur temsilcileri, bu alanda çalışan hukukçu ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Continue reading »

Oca 312013
 

konferans-afis-resim icin-1

++ Türkiye Nefret Suçları Konferansı ++

Sosyal Değişim Derneği tarafından 15-16 Şubat 2013 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Nefret Suçları Konferansı’nın programının konuşmacıları netleşti. Program ve diğer ayrıntılar için lütfen tıklayın

  • Konferansa katılım ücretsiz ve herkese açıktır.
  • Konferansa, mağdurlar ve aktivistlerin yanı sıra yurt dışından uzmanlar, Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler, sivil toplum kuruluşları, medya, kamu kurumları ile siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin katılımı beklenmektedir.
  • Konferans boyunca İngilizce-Türkçe simültane çeviri olacaktır.
  • Yer: Taxim Hill Otel
  • Adres: Sıraselviler Caddesi, No: 5, Taksim – İstanbul

» Konferans programı için lütfen tıklayın

 

Ara 312012
 

medyada-nefret-soylemiMedya Etiği Platformu, 2012 boyunca medyayı gazetecilik etiği ilkelerinin ışığında izledi.

2013’e girerken, geçtiğimiz yılın gazetecilik etiği tablosuna ilişkin Medya Etiği Platformu’nun gözlemlerini sunuyoruz:

Yas anlarına saygı

Medya Etiği Platformu’nun 19 Haziran tarihli açıklamasında meslektaşlarımıza şu soruyu sormuştuk: “Kim evlat acısıyla haykırdığı anı televizyonda, gazetede görmek ister?” Kurban yakınlarının acıyla feryat ettiği anların fotoğraflarını/görüntülerini büyütmek, medyanın eski alışkanlıklarından biri. Continue reading »

Kas 152010
 

2-4 aralıkta İTÜ Ayazağa yerleşkesinde 15. Türkiye’de İnternet Konferansı düzenleniyor.

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. Youtube, Google, Richard Dawkins, Blogger yasaklarının öne çıkardığı Fikri Haklar, İfade özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnternet ve Medya İlişkileri, İnternet ve Demokrasi konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. Konferans herkes açık ve ücretsizdir. Continue reading »

Kas 152010
 

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) çalışma grubunun 25 Avrupa ülkesinde görüştüğü 9-16 yaş arasında, internet kullanan, 23 bin 420 çocuğun beşte birinin internette zorbalıkla karşılaştığı; yine aynı oranda çocuğun cinsel ve pornografik içeriklere maruz kaldığı belirlendi.

2010 yılının ilkbahar ve yaz aylarında yapılan ankette İnternet’i kullanan çocuklara riskle karşılaşıp karşılaşmadıkları ve “rahatsız eden, üzen” bir durum olup olmadığı soruldu. Raporun bulguları şöyle: Continue reading »

Kas 082010
 

Gündelik yaşamda üretilen nefret söylemi günümüzde yeni medya ortamının özelliklerinden dolayı çok daha kolay bir şekilde sıradanlaşmakta, doğallaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu süreç sonucunda ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler bireyler ve gruplar tarafından kolaylıkla benimsenmekte; farklı olanı ötekileştiren ve varoluşlarını yoketmeye yönelik çeşitli eylemliliklere, örneğin nefret suçlarına dönüşebilmektedir.

Bu nedenle nefret söyleminin egemen olduğu ve fikirlerin özgürce ifade edilemediği bir  ortamda birlikte yaşamanın söz konusu olamayacağını düşündüğümüzden, ayrımcılığa karşı yurttaş eğitiminin bir parçası olarak gördüğümüz bir eğitim izleği geliştirdik. Bu söyleme karşı sizlerle birlikte düşünüp, mücadele stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Continue reading »

Eki 182010
 

Yazarlar: Altuğ Akın, Ayşe Kaymak, Burak Doğu, Eser Aygül, Günseli Bayraktutan-Sütcü, İlden Dirini, Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu

Önsöz’den …(Önsöz: Işık Barış Fidaner)

Günümüzde nefret söyleminin yayılma biçimleri, internet ve toplumsal paylaşım ağlarının (yeni medyanın) gündelik iletişim dokularında her gün yaratmakta olduğu değişimlerle yakından ilişkilidir. Gazete, radyo, televizyon, hatta cep telefonu gibi diğer temel iletişim teknolojilerinin aksine; yeni medya, etkileşimli kamusal alanlar yaratarak nefret söyleminin yaşam bulabileceği ve yeniden üretime girebileceği en elverişli ortamı sağlamıştır. Derlemenin ilk yazısında Mutlu Binark bu konuyu ele alarak, nefret söylemi ve yeni medyada yayılım biçimleri konusunda güncel ve akademik birçok çalışmayı aktarıyor. Nefret söyleminin cinsiyet, millet, ırk gibi farklı örnekleri ve kısıtlanmasına yönelik çalışmalar hakkında genel bir fikir oluşmasını sağlıyor. Continue reading »

Eki 092010
 

Medyada Irkçı ve Ayrımcı Söylemler Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tartışıldı. Ders olarak işlenen konu hem geleneksel hem de Yeni Medya araçları ekseninde masaya yatırıldı.

Ankara Üniversitesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi’nde İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde, son dönemde hakkında yasa çıkarılması tartışılan nefret söylemi ve etkileri gözler önüne serildi.

Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Ülkü Doğanay, Alternatif Bilişim Hukuk Danışmanı Av. Ayşe Kaymak, Özgür Radyo çalışanı İlden Dirini, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens.Yüksek Lisans öğrencisi Eser Aygül ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.Yüksek Lisans öğrencisi Tuğrul Çomu konuşmacı olarak katıldı. Oturumu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek yönetti. Continue reading »

Eki 092010
 

Sanal da olsa hızlı ve geniş örgütlenme kolaylığı sağlayan Facebook, her türlü sosyal ve siyasi kampanya için de platform oluşturuyor. Ancak Türkiye gibi ‘nefret suçları’na yönelik ayrıntılı ve yaptırım gücü olan hukuki düzenlemelerin bulunmadığı ülkelerde, Facebook, YouTube gibi sosyal ağlar da ırkçı, radikal dinci, cinsiyetçi gruplaşma ve kampanyalara sahne olabiliyor.

Bu kampanyalarda kullanılan nefret dili aslında çağdaş hukuk çerçevesinde ciddi yasal yaptırıma uğrayacak türden. Hatta açıkça suikast ve saldırı çağrısında bulunulan bazı Facebook grupları, yoğun şikayet sonucu Facebook yönetimince kaldırılmadığı sürece, her hangi bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu grupları kuranların hesapları silinmesi de çözüm olmuyor, çünkü akabinde yeni hesaplar açılıp yeni gruplar kurulabiliyor. Continue reading »